آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳٫۱۲۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۳۳
بازدید از این یادداشت : ۲٫۷۴۱

پر بازدیدترین یادداشت ها :
ملی ش ۲۰۹ رف، فهرست ۱ / ۲۰۵
عنوان معرفی: شرح فروع کافی
عنوان صحیح: صافی
از افادات استاد حایری

ملی ش ۸/۳۹۹/ف فهرست ۱ / ۳۸۵
عنوان معرفی: شرح دیباچه نهج¬البلاغه و چند خطبۀ دیگر، از محمد بن حسین برادر سید مرتضی معروف به علم الهدی
توضیح: چند مطلب عجیب و غریب در این معرفی دیده می¬شود.
اولاً: رساله به عربی است نه فارسی؛
ثانیاً: برادر سید مرتضی، شریف رضی جامع نهج¬البلاغه است؛
ثالثاً: شرح نهج¬البلاغه از شریف رضی جای تأمّل و بررسی جدی دارد.

ملی ش ۸/۳۷۶، ...، فهرست ۱ / ۸۷۰
عنوان معرفی: تفسیر سورۀ نور
نام صحیح کتاب: تفسیر سورة الواقعة نوشته ملاصدرا
(نک . کشاف الفهارس ۳ / ۳۰۷)

ملی ش ۵۵۱/ف ، فهرست ۲ / ۴۱
عنوان معرفی: فواید اخیار
عنوان صحیح: علاج الأمراض
نک: منزوی ۱ / ۵۶۹

ملی ش ۵۸۲/ف/۸ ، فهرست ۲ / ۸۴
عنوان معرفی: فهرست کتاب الاشباه و النظائر، مؤلف نامعلوم
مؤلف: ابن نجیم مصری
نسخۀ دیگری از آن در کتابخانه آیت¬الله مرعشی به شماره ۱/۱۳۸۲۵ موجود است.

ملی ش ۶۳۷/ف، فهرست ۲ / ۱۴۵
عنوان معرفی: رساله جهادیه، از ناشناس
مؤلف: میرزا ابوالقاسم قائم مقام
نسخه دیگری از آن در کتابخانه آیت¬الله مرعشی به شماره ۱۵۰۸۲ موجود است.

ملی ش ۶۶۸/ف، فهرست۲ / ۱۶۹
عنوان معرفی: رساله حل ماینحل... شرح قصیده فخرالدین رازی (=امام فخر)
توضیح: متن قصیده از ابوالمفاخر رازی است. حل ما ینحل با تصحیح آیت¬الله حسن¬زاده آملی در میراث اسلامی ایران (دفتر دوم) به چاپ رسیده است.

ملی ش ۷۰۱/ف، فهرست ۲ / ۲۰۷
عنوان معرفی: مشکوة محمدیه، از محمد
مؤلف: میرزا آقاسی خویی، در کتابخانه آیت¬الله مرعشی نیز نسخه دارد.

ملی ش ۷۹۵/ف/۳، فهرست ۲ / ۳۲۳
عنوان معرفی: حاشیه در مناسخات الارث طوسی، احتمالاً از مجدین اصفهانی تألیف در ۹۶۵ ق
محشّی: عمیدالدین اعرج حلی
نسخه دیگری از آن در کتابخانه آیت¬الله مرعشی به شماره ۶/۱۵۰۶۶ موجود است.
از افادات محمدحسین امینی

ملی ش ۱/۸۰۱/ف، فهرست ۲ / ۳۳۵
عنوان معرفی: مراتب سیر سالکین
توضیح: احتمالاً رساله هفت وادی ، از آثار بهائیان باشد؟

ملی ش ۲/۸۳۶، فهرست ۲ / ۳۷۰
عنوان معرفی: ناشناس
نام صحیح کتاب و مؤلف: کنزالعرفان نوشته فاضل مقداد (نک: کشاف الفهارس ۴ / ۸۹)

می ش ۸۴۲/ف، فهرست ۲ / ۳۷۸
عنوان معرفی: رساله¬ای در بیان احوال جواهر
عنوان صحیح: جواهر نامه

ملی ش ۷/۹۷۸/ف، فهرست ۲ / ۵۳۵
عنوان معرفی: طب منظوم
عنوان صحیح: علاج الأمراض
نک: منزوی ا/۵۶۹

ملی ش ۱۲/۱۰۴۹/ف، فهرست ۳ / ۶۵
عنوان معرفی: مقدمه بر منظومه حضرت علی(ع)
عنوان صحیح: شرح جنة الاسماء

ملی ش ۱۲۵۵/ف، فهرست ۳ / ۳۱۴
عنوان معرفی: شرح کتاب الحجة کافی
عنوان صحیح: الصافی فی شرح الکافی

ملی ش ۱۳۱۵/ف، فهرست ۳ / ۳۷۹
عنوان معرفی: جواهر الأسرار....، مؤلف نامعلوم
مؤلف: خوارزمی

ملی ش ۱۳۸۴/ف/۱، فهرست ۳ / ۴۴۰.
عنوان معرفی: آداب البحث و المناظره، از:؟
مؤلف: خواجه حسن بقال
از افادات حسین متقی

ملی ش ۱۳۸۴/ف/۸، فهرست ۳ / ۴۴۵
عنوان معرفی: شرح فصوص، از : ابو نصر فارابی، شارح: غازانی تبریزی، زمان شرح: ۱۰۲۲ ق
شارح: شنب غازانی متوفی ۸۹۴ ق، تاریخ کتابت ۱۰۲۲ ق.
از افادات حسین متقی

ملی ش ۳/۱۵۵۳/ف، فهرست۴ / ۴۶
عنوان معرفی: خاک شناسی
توضیح: این رساله به زبان عربی است و برای کتاب عربی، اسم فارسی روا نیست.

ملی ش ۱۹۴۳ف، فهرست ۴ / ۴۰۷
عنوان معرفی: خلاصه بحر المناقب فی تفضیل علی بن ابی طالب
عنوان صحیح: درّ بحر المناقب...
نک: فهرستواره کتابهای فارسی ۳ / ۱۶۴۳؛ الذریعه ۸ / ۶۲.

ملی ش ۱۹۴۶/ف، فهرست ۴ / ۴۱۲
عنوان معرفی: میزان الملوک ...، از: جعفر بن اسحاق
توضیح: این کتاب از جعفر کشفی است و به وسیله بوستان کتاب، در قم به چاپ رسیده است.

ملی ش ۱/۲۰۵۷/ف، فهرست ۵ / ۵۵
عنوان معرفی: مناظرت
عنوان صحیح: انوار سلیمانی

ملی ش ۲۰۵۸/ف، فهرست ۵ / ۵۹
عنوان معرفی: شرح کتاب المعیشه کافی
عنوان صحیح: الصافی فی شرح الکافی

ملی ش ۲۱۴۴/ف، فهرست ۵ / ۱۹۸
عنوان معرفی: تفسیر سوره حمد، از میرزا محمدتقی
گویا: مفاتیح الأسرار، از میرزا محمدتقی کرمانی

ملی ش ۲۲۰۴/ف/۲، فهرست ۵ / ۲۹۲
عنوان معرفی: سلوة الشیعة و قوه مقوی الشریعه، از: مظهر بن محمد المقدادی
عنوان صحیح و مؤلف: سلوة الشیعة و قوة الشریعة، از: میرمحمد بن محمد میر لوحی سبزواری صاحب کتاب کفایة المهتدی (الذریعه ۱۸ / ۱۰۱) که ظاهراً مطهر بن محمد مقدادی نام مستعار اوست؟
سلوة الشیعه در میراث اسلامی ایران ۲ / ۳۳۷-۳۵۹ به چاپ رسیده است.

ملی ش ۲۴۲۱/ف، فهرست ۵ / ۵۶۳
عنوان معرفی: تأحج نیران الأحزان، از عبد بن محمد الموالی
عنوان صحیح و مؤلف: تأجیج نیران الأحزان ، از اوالی
ضمناً این کتاب به زبان عربی است.

ملی ش ۲۵۰۳/ف، فهرست ۶ / ۴
عنوان معرفی: شرح فروع کافی
عنوان صحیح: الصافی فی شرح الکافی

ملی ش ۲۵۴۴/ف، فهرست۶ / ۴۹
عنوان معرفی: حاتم نامه، از ناشناس
مؤلف احتمالی: کاشفی بیهقی
نک: فهرست¬واره کتاب¬های فارسی، ج ۱.

ملی (۲۶۳۴/ف)/۱، فهرست ۶ / ۱۹۲
عنوان معرفی: بیست باب در اسطرالاب، از شیخ بهایی!
مؤلف: خواجه نصیرالدین طوسی
نک: فهرست ملی ۱۱/۱۴۳

ملی ش (۲۶۹۵/ف)/۴، فهرست ۶ / ۲۶۹
عنوان معرفی: اربع مقالات
توضیح: ظاهراً این کتاب به زبان عربی است که در میان رساله¬های فارسی معرفی شده است؟

ملی ش (۲۶۹۷/ف)/۱۳، فهرست ۶ / ۲۸۰
عنوان معرفی: شرح ابیات میرفندرسکی
عنوان صحیح: شرح قصیده یائیه میرفندرسکی

ملی ش ۲۷۸۰/ف، فهرست ۶ / ۴۰۱
عنوان معرفی: دعا و ترجمه آن
عنوان صحیح: ترجمۀ دعای کمیل، گویا از: علامه ملا محمدباقر مجلسی (۱۱۱۰ق).

ملی ش ۷ / ۲۸۲۶ف، فهرست ۶ / ۴۶۹
عنوان معرفی: معرفت التقویم
از: عبد القادر شروانی
مؤلف: نظام الدین عبد القادر بن حسن رویانی لاهیجانی (۹۲۵ق)
نک: فهرستواره کتابهای فارسی ۴ / ۳۰۵۱.

ملی ش ۲۸۴۹/ف، فهرست ۶ / ۵۰۲
عنوان معرفی: صد کلمه امیرالمؤمنین (ع) با ترجمه فارسی، از امیرالمؤمنین علی(ع)
عنوان احتمالی: مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابی طالب، از رشیدالدین وطواط.

ملی ش ۴۱/ع، فهرست۷ / ۴۲
عنوان معرفی: حاشیه بر قرآن، از: ناشناس
نام صحیح کتاب و مؤلف: التمییز لما أودعه الزمحشری من الاعتزال فی تفسیر الکتاب العزیز، نوشته عمر بن محمد سکونی، متوفی ۷۱۷ ق.
(نک . کشاف الفهارس ۳ / ۴۲۶ - ۴۲۷).

ملی ش ...، فهرست ۷ / ۶۱
عنوان معرفی: مفتاح الکنوز و ایضاح الرموز نوشته علی بن دریهم
نام صحیح کتاب و مؤلف: ایضاح الرموز و مفتاح الکنوز نوشته ابن القباقی
(نک . کشاف الفهارس ۱ / ۲۳۷ـ۲۳۸)

ملی ش ۷۸ ع، فهرست ۷ / ۷۶
عنوان معرفی: کافیة العروض، از ناشناس
نام صحیح کتاب و مؤلف: العروض البارع نوشته ابن قطاع، متوفی ۵۱۵ ق. (نک. دائرة المعارف بزرگ اسلامی ۴ / ۴۷۸، کشف الظنون ۲ / ۱۱۳۴)


ملی ش ۳۰۰ ع، فهرست ۷ / ۲۶۸
عنوان معرفی: حاشیه تفسیر بیضاوی از اسد بن معین
نام صحیح مؤلف:ملا خسرو رومی
(نک . کشاف الفهارس ۳ / ۵۰۸ـ ۵۰۹)

ملی ش ۴۹۹ غ، فهرست۷ / ۴۱۴
معرفی منبع: الکشکول ، از علامه حلی
نام صحیح مؤلف: این کتاب قطعاً از علامه حلی نیست، بعضی آن را به سید حیدر آملی نسبت داده¬اند، و گویا از ابن معمار شیعی بغدادی باشد.


ملی ش ۸۳۸/ع، فهرست ۸ / ۳۴۲
عنوان معرفی: میامر در طب، از ناشناس
مؤلف: فخرالدین محمد بن علی بن ابی نصر نیشابوری اسفراینی (حدود ۷۶۰ ق)
نک: مرعشی ش ۱۳۹۴۱ و ایضاح المکنون

ملی ۹۸۳/ع، فهرست ۸ / ۴۷۲
تاریخ کتابت: ۹۷۸ ق
توضیح: این تاریخ مربوط به تألیف کتاب است نه کتابت نسخه
نک: عکسی مرعشی ش ۲۰۱۴

ملی ش ۱۰۴۷ ...، فهرست ۹ / ۴۵
عنوان معرفی: تفسیر استاد دایه
نام صحیح کتاب: ...
(نک . کشاف الفهارس ۳ / ۳۵۰)

ملی ش ۲/۱۱۰۴ع، فهرست ۹ / ۹۷
عنوان معرفی: حسن اعتقاد الامامیة، از کلینی
نام صحیح: ظارهراً اعتقادات شیخ صدوق.

ملی ش (۱۲۴۷۵/ع)/۵، فهرست ۹ / ۲۳۴
عنوان معرفی: فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم، از : محمد بن محمد علی حمدانی قزوینی
توضیح: این نسخه فهرست منتجب الدین است که از روی خط حمدانی کتابت شده است. (نک. التراث العربی ۴ / ۲۳۱؛ فهرستنگان حدیث ج ۱ ) .
وقتی فهرستنگار به منابع مراجعه نکند از این مشکلات پیش می¬آید.

ملی ش ۴۲۳ ع، فهرست ۹ / ۲۴۹
عنوان معرفی: غریب القرآن
نام صحیح کتاب: نزهة القلوب، سجستانی
(نک . کشاف الفهارس ۴ / ۲۵۲-۲۵۴)

ملی ش ۱۰/۱۳۹۰ ع، فهرست ۹ / ۴۰۶
عنوان معرفی: شرح روضة المتقین ، نوشته علامه محمدباقر مجلسی
نام صحیح کتاب: الاوزان و المقادیر
(نک : التراث العربی ۱ / ۳۴۶)

ملی ش ۴/۱۴۳۳ ع، فهرست ۹ / ۴۵۵
عنوان معرفی: رسالة فی معرفة الاقدار
نام صحیح: الأوزان و المقادیر

ملی ش ... ، فهرست ۹ / ۴۹۶
عنوان معرفی: خفی الاسرار، نوشته حافظ رجب برسی
توضیح: این کتاب، تحریر مطبوع مشارق انوار الیقین از برسی است.

ملی ش... ، فهرست ۹ / ۵۰۵
عنوان معرفی: قواعد الاحکام، نوشته شهید اول
نام صحیح کتاب: القواعد و الفوائد
(نک : التراث العربی ۴ / ۲۸۹)

ملی ش، ۲۸/۱۴۹۸ ع، فهرست ۹ / ۵۶۴
عنوان معرفی: ..
نام صحیح کتاب: الرسالة الزنجیة، شیح احمد احسایی
(نک . کشاف الفهارس ۳ / ۵۹۹ ـ ۶۰۰)

ملی ش ۱۵۶۱ ع، فهرست ۱۰ / ۸۳
عنوان معرفی: تفسیر ناشناس
نام صحیح کتاب: مفاتیح الغیب، فخر رازی
(نک : کشاف الفهارس ۴ / ۲۱۶)

ملی ۱۶۲۹/ع، فهرست ۱۰ / ۱۹۱
عنوان معرفی: انوار العقول، جامع: سید مرتضی علم الهدی
عنوان صحیح و مؤلف: انوار العقول من اشعار وصی الرسول، مؤلف: قطب¬الدین کیدری

ملی ش ۱۷۴۹/ع، فهرست ۱۰ / ۳۲۸
عنوان معرفی: معالم اصول الدین
عنوان صحیح: معالم الدین و ملاذالمجتهدین که شامل دو بخش اصول و فقه است و بخش اصول آن به اختصار به معالم الاصول مشهور است.

ملی ش ۱۷۵/ع، فهرست ۱۰ / ۳۲۸
عنوان معرفی: شرح هندی بر کافیه
عنوان صحیح: المعافیة فی شرح الکافیة

ملی ش ۱۷۷۳/ع، فهرست ۱۰ / ۳۵۴
عنوان معرفی: کلمات قصار، مترجم: محمدحسن بن ابراهیم (به احتمال)، زمان ترجمه: محتملا ۱۳۰۵ق
عنوان صحیح و مؤلف: مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابی طالب، از رشید الدین وطواط در ترجمه و شرح مائة کلمه از جاحظ

ملی ش ۱۸۷۴/ع، فهرست ۱۰ / ۵۰۷
عنوان معرفی: رجال، شاید از شیخ بهایی تألیف در ۱۰۷۴ ق.
توضیح: شیخ بهایی در ۱۰۳۰ ق وفات یافته، چگونه کتابی که در ۱۰۷۴ ق تألیف شده می¬تواند اثر وی باشد. وانگهی شیخ بهایی کتاب حجیمی در رجال بمانند این نسخه (۴۴۹ برگ) ندارد.
دیگر اینکه: کاتب نسخه بهاءالدین نامی بوده و تاریخ کتابت ۱۰۷۴ ق، معلوم نیست مؤلف با کاتب یکی باشد.

ملی ش ۱۸۷۹/ع، فهرست ۱۰ / ۵۱۲
عنوان معرفی: جامع الأسرار و منبع الأنوار، مؤلف نامعلوم
گویا از: سید حیدر آملی

ملی ش ۱۸۹۹/ع، فهرست ۱۰ / ۵۵۱
عنوان معرفی: زواهرالحکم، مؤلف نامعلوم
گویا از: میرزا حسن بن عبدالرزاق لاهیجی

ملی ش ۹/۱۹۱۹ ع، فهرست ۱۰ / ۵۸۳
عنوان معرفی: قاعده ید، از ناشناس .
نام صحیح مؤلف: شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی، متوفی ۹۸۴ ق
(نک: فهرست ملی ۱۰/۶۱۵، شماره ۱/۱۹۴۳ ع به نام «تقدم شیاع بر ید»).

ملی ش ، فهرست ۱۰ / ۵۷۹
عنوان معرفی: اجوبة، از شیخ مفید
عنوان صحیح: اجوبة المسائل العکبریة

ملی ش ۱۹۲۷/ع، فهرست ۱۰ / ۵۹۷
عنوان معرفی: العیون و المجالس، نوشته محمد بن محمد بن نعمان
نام صحیح کتاب و مؤلف: الفصول المختارة نوشته سید مرتضی
(نک : الشیخ المفید و عطاؤه الفکری الخالد / ۱۱۴)

ملی ، فهرست ۱۰ / ۶۰۸
عنوان معرفی: رسالة القول الاشبه فی حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه ، از؟
توضیح: گویا از جلال الدین سیوطی است.

ملی ش ، فهرست ۱۰ / ۶۱۶
عنوان معرفی: اباحة جوائز الاحکام، از:؟
توضیح: این رساله در الذریعه ۵ / ۲۸۶ به سید عبدالله جزایری منسوب شده ولی به نظر می¬رسد از پدر شیخ بهایی باشد؟

ملی ش ، فهرست ۱۰ / ۶۱۶
عنوان معرفی: رسالۀ دو مسأله فقهی
عنوان صحیح: مسألتان
چاپ شده در مجله فقه اهل بیت ش۳۴

ملی ش ، فهرست ۱۰ / ۶۱۷
عنوان معرفی: رساله در قبله، مؤلف نامعلوم
نام صحیح کتاب: تحفة أهل الایمان فی قبلة عراق العجم و خراسان، نوشتۀ والد شیخ بهایی شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی(۹۸۴ق). (نک،ذریعه ۳ / ۴۲۳).

ملی ش ، فهرست ۱۰ / ۶۱۹
عنوان معرفی: مسارالشیعه، از : شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان حارثی.
عنوان صحیح: التواریخ الشرعیة، از شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان عکبری(۴۱۳ق)

ملی ش ، فهرست ۱۰ / ۶۲۱
عنوان معرفی: شرح تحریر الاحکام، از:؟
شارح: محقق کرکی(۹۴۰ق)
نک: الذریعه ۶ / ۳۲؛ عکس مرعشی ش۱۱۹۸

ملی ش ۱۹۴۴/ع ، فهرست ۱۰ / ۶۲۲
عنوان معرفی: اخبار معرفة الرجال، نوشته کشی
عنوان صحیح: اختیار معرفة الرجال = رجال کشّی، نوشته شیخ طوسی

ملی ش ۸/۲۱۲۵/ع، فهرست ۱۱ / ۳۳۰
عنوان معرفی: کراهت و معنی آن در برخی عبادت¬ها، از حسین خوانساری (۱۱۲۱ ق)
عنوان صحیح و مؤلف: معنی الکراهة فی العبادات، از آقا جمال خوانساری (۱۱۲۵ ق)
نکته دیگر اینکه سال وفات آقا حسین خوانساری ۱۰۹۸ ق است.

ملی ش ۲۱۸۷/ع، فهرست ۱۱ / ۴۶۰
عنوان معرفی: شرح یا حاشیه بر قواعد الأحکام، از ناشناس
عنوان صحیح و شارح: جامع المقاصد فی شرح القواعد، از : محقق کرکی

ملی ش ۲۲۰۷/ع، فهرست ۱۱ / ۵۲۸
عنوان معرفی: شرح حدیث «العلماء ثلاثة»
توضیح: این عبارت حدیث نیست بلکه گفته سفیان ثوری است و شهید ثانی در منیة المرید آن را به عنوان «قال بعض المحققین» نقل کرده است.
نک: فهرستگان حدیث ۴ / ۲۹۷

ملی ش ۱/۲۲۱۲/ع، فهرست ۱۱ / ۵۳۶
عنوان معرفی: دوازده امام، مؤلف نامعلوم
توضیح: احتمالاً صلواتیه¬های سروده قوام¬الدین سیفی قزوینی باشد که در کتابخانه آیت¬الله مرعشی نیز نسخه دارد و به عنوان الصلوة العالیات در فهرست آنجا معرفی شده است.

ملی ش ۱۱/۲۷۰۰، فهرست ۱۳ / ۱۴۵
عنوان معرفی: اعداد الوفق، از :؟؟؟
مؤلف: عبدالوهاب زنجانی
نک: فهرست ملک ۸ / ۴۰
از افادات امینی

ملی ش ۲/۲۷۹۸، فهرست ۱۳ / ۲۹۰
عنوان معرفی: رسالة المهدی
عنوان صحیح: احوال مهدی آخر الزمان از متقی هندی
نک: فهرستگان حدیث ۶ / ۳۹۵

ملی ش ۶/۳۰۸۰/ع، فهرست ۱۴ / ۲۰۴
عنوان معرفی: الربع المجیب
عنوان صحیح: الفتحیة فی الأعمال الجیبیه
نک: مرعشی ۱۰ / ۱۵۷۴۶
از افادات امینی

ملی ش ۳/۳۵۲۲ ع ، فهرست ۱۶ / ۴۵
عنوان معرفی: النکت الاعتقادیة، از شیخ مفید
توضیح: این رساله در غالب فهرست¬ها و منابع متأخر به شیخ مفید منسوب شده و بارها با همین انتساب به چاپ رسیده است. این در حالی است که رساله کلامی شیخ مفید «النکت فی مقدمات الاصول» نام دارد و نسخه¬هایی از آن موجود است (از جمله مرعشی ، ج۱، ص ۲۳۹) و با تصحیح استاد سید محمد رضا جلالی در ضمن منشورات کنگره شیخ مفید به چاپ رسیده است.
اما رساله حاضر شباهتی با دیگر آثار شیخ مفید ندارد و در نسخه¬های کهن آن به شیخ مفید منسوب نشده، بلکه تمامی نسخه¬های موجود از آن مربوط به پس از سده هشتم هجری است و معمولاً همراه با آثار علامه حلی و فخر المحققین است و اخیراً در میراث اسلامی ایران (دفتر چهارم ص ۶۰۱ـ۶۲۰) با عنوان «فخریه» از فخر المققین به چاپ رسیده است.

ملی ش ۱۴۰ ف، فهرست ۱۷ / ۱۲۱ـ۱۲۲
عنوان معرفی: بحر المحبة
نام صحیح کتاب: تفسیر سورة یوسف، از ابو حامد غزالی
(نک: کشاف الفهارس ۳ / ۳۱۶)

ملی ش ۵/۴۰۸۰ ع، فهرست ۱۷ / ۴۱۵
عنوان معرفی: مناقب امیر المؤمنین علیه السلام نوشته محمد هاشم
نام صحیح مؤلف: سید هاشم بن سلیمان بن اسماعیل بحرانی، متوفی ۱۱۰۷ ق.
(نک . الذریعه ۲۲ / ۳۲۲)

ملی ش ۱/۴۰۸۱ ع، فهرست ۱۷ / ۴۲۰
عنوان معرفی: الغرة فی المنطق
نام صحیح: ترجمه کبری
(نک . التراث العربی ۴ / ۱۲۵)

ملی ش ۲/۴۰۸۱ ع، فهرست ۱۷ / ۴۲۱
عنوان معرفی: رسالة فی المنطق= تعریب الکبری
نام صحیح: الدرة، تعریب صغری
(نک . التراث العربی ۳ / ۱۶)

ملی ش ۲/۴۱۱۴ ع، فهرست ۱۸ / ۲۴
معرفی نویسنده: اردبیلی
نام صحیح نویسنده: اربلی

ملی فهرست جلد ۲۲ (قرآن¬های خطی)
چند نکته کلی:
باید قرآن¬های ترجمه¬دار از قرآن¬های بی¬ترجمه جدا می¬شد.
در قرآن¬های مترجم، نقل آغاز و انجام ترجمه ضروری بود که متأسفانه ترک شده است.
کتاب¬شناسی و معرفی دقیق ترجمه¬ها بقدر امکان لازم بود که مورد توجه قرار نگرفته است.
جلد اکثر نسخه¬های معرفی شده در این فهرست «گالینگور» ذکر شده ! دانسته نیست آیا فهرست¬نگار اشتباه کرده یا اینکه واقعاً نسخه¬های خطی را با گالینگور جلد کشیده¬اند که اشتباه است.

ملی ش ۵۰۰۴ ع، فهرست ۲۱ / ۳
عنوان معرفی: انوار العقول من اشعار وصی الرسول، از علی بن ابی طالب
گردآورنده : مرتضی بن داعی علم الهدی
توضیح: اولاً قرار بوده که این جلد از فهرست ملی مخصوص نسخه¬های ادعیه باشد، این در حالی است که انوار العقول جزو کتب ادعیه محسوب نمی¬شود.
ثانیاً جامع انوار العقول، از قطب¬الدین کیدری است نه مرتضی بن داعی علم الهدی.
ثالثاً مرتضی بن داعی علم الهدی کیست؟

ملی ش ۵۲۷۰ ع، فهرست ۲۱ / ۲۲۳
کنوز النجاح شیخ کلینی
توضیح: چنین کتابی از کلینی نمی¬شناسیم.

ملی ش ۵۳۴۱ ع، فهرست ۲۱ / ۲۸۴
عنوان معرفی: ترجمه و شرح مفتاح الفلاح، مترجم نامعلوم
عنوان صحیح و مترجم: سراج النجاح و ترجمه مفتاح الفلاح، از: محمدباقر بن ابوالقاسم تبریزی. نسخه دیگری از آن در کتابخانه مسجد اعظم به شماره ۳۸۵۰ موجود است.
نک . فصلنامه علوم حدیث ش ۱۱ ص ۱۱۲

ملی ش ۱/۵۳۵۶ ع، فهرست ۲۱ / ۳۰۴
عنوان معرفی: زیارت چهارده حدیث
گویا: زیارت چهارده معصوم (ع)

ملی ش ۵۴۳۹ع، فهرست ۲۱ / ۴۶۰
عنوان معرفی: المعتمد فی المعتقد، از : محمد بن علی مرکب (قرن ۶ ق)
توضیح: اولاً این کتاب به زبان فارسی است نه عربی (نک : به انجامی که نقل شده)
ثانیاً در عقاید اهل سنت است و نه اعتقادات شیعی.
عنوان صحیح و مؤلف: المعتمد فی المعتقد = تحفه مظفری، از : شهاب الدین ابوعبدالله فضل الله تورپشتی شافعی (۶۶۱ ق)
نک : فهرست¬واره کتاب¬های فارسی ۶ / ۲۳۶.


چهارشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۳۹
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت