آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۷۸٫۸۶۳ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۳۴
بازدید از این یادداشت : ۱٫۰۶۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :
میلاد مبارک سیدالساجدین زین العابدین علیه السلام را پیشاپیش به دوستان تبریک می گویم. همه با کتاب نورانی صحیفه سجادیه یادگار جاودان آن حضرت آشنایی دارید.
می دانید در سند صحیفه کلامی از امام صادق علیه السلام درباره قیام های شیعیان قبل از قیام قائم آل محمد علیه السلام آمده که بعدها مورد بحث و گفتگوهای بسیار قرار گرفته و عده ای در صدد توجیه آن و یا توسل به اخبار معارض با آن بر آمدند. اما برخی به صرافت افتادند صحیفه سجادیه را با حذف آن جمله چاپ کنند.
یک نگاه اجمالی به چند چاپ صحیفه سجادیه:حسب اطلاع اولین چاپی که در آن اقدام به حذف جمله مذکور شده ، چاپ در نجف اشرف بوده که در ابتدای آن مقدمه آیت الله شهید سید محمد باقر صدر آمده بود، اما در چاپهای دیگر با مقدمه ایشان، عبارت مذکور آمده و حذف نشده است.
از استاد سید احمد اشکوری شنیدم که در چاپ مذکور حدیثی که در سند صحیفه هست و در آن از قیام های قبل از قیام قائم علیه السلام نهی شده ، حذف گردیده است.
همین کار در ترجمه مرحوم آیتی از صحیفه سجادیه چاپ انتشارات سروش نیز صورت پذیرفته است!
در ترجمه مرحوم آیتی متن عربی سند صحیفه سجادیه حذف شده و ترجمه آن به صورت ناقص آمده و از کلام امام صادق علیه السلام درباره قیام های قبل از ظهور قائم علیه السلام در آن خبری نیست!
چاپ دیگری از صحیفه سجادیه دارم که دارالتراث الاسلامی در بیروت چاپ کرده و در آن نیز روایت مذکور حذف شده است:
مرحوم فهری به صحیفه کرامیه علاقمند بود و آنرا بر صحیفه مشهور ترجیح می داد ، چون حدیث مذکور در صحیفه کرامیه نیست!
از امام شناسی علامه تهرانی ج ۱۵ نقل می کنم


مرحوم فهری نسخه کرامیه را به خطاطی در سوریه داده و با رونویسی از نسخه کرامیه آن را به چاپ رسانده است.
سند صحیفه را در خاتمه آورده که عبارت مورد بحث را فاقد است.

 زیرنویس:
شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت