آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۸٫۳۴۳ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۳۴
بازدید از این یادداشت : ۷۱۳

پر بازدیدترین یادداشت ها :
اخیرا در عربستان کتابی با عنوان ( معجم کتب السیر الذاتیة فی العصر الجدید) به چاپ رسیده و به این بهانه فکر گردآوری خودنوشت های علما و بزرگان شیعه در خاطر آمد.
مجله وزین (کتاب شیعه) که مؤسسه کتابشناسی شیعه با مدیریت محقق مدقق استاد رضا مختاری آن را منتشر می کند ، در این شانزده شماره ای که تاکنون به چاپ رسیده ، اهتمام بلیغی به این موضوع داشته و نمونه های فراوانی از زندگینامه های خودنوشت بزرگان را برای نخستین بار به چاپ رسانده است.
دانسته است در تراجم نگاری ، خودنوشت ها منبعی مهم و دست اول به شمار می آید و چه بسا از هر مصدر و مرجع دیگری با ارزشتر و قابل اعتمادتر است ، بدین جهت اهتمام به بازیابی چنین اسناد با ارزش در لابلای نسخه ها و اسناد باقیمانده در کتابخانه های عمومی و خصوصی ، به خصوص در نزد خاندان های علمی و نشر آنها به شکلی شایسته و درخور گام ارزنده ای در شناسایی دانشمندان و آثار آنان خواهد بود و چه بسا ابعاد و جوانب حوادث تاریخی مهمی را تشریح و تبیین می نماید.
در فصلنامه میراث شهاب تا حدی پیگیر این موضوع بودم و به خصوص جناب صفری در سلسله مقالات سودمندشان که با عنوان ( سنجه کتاب ) در میراث شهاب به چاپ می رسید ، نمونه های خوبی از خودنوشت ها را ارائه داده که جذاب ، خواندنی و سودمند است.
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت