آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳٫۱۲۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۳۳
بازدید از این یادداشت : ۲٫۶۴۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقدمه

فهرست‌هاي نسخه‌هاي خطي آينة تمام نماي ميراث مکتوب ماست و دانش‌پژوهان در راه دستيابي و استفاده از متون علمي به جا مانده از علماي گذشته، بايد از دل فهارس به جستجوي آثار بپردازند.

نوعاً فهرستنگاران معرّفي هر نسخة خطي را در دو بخش کلّي <کتابشناسي> و <نسخه‌شناسي> آورده و در هر بخش کدهاي اطلاعاتي خاصي را ارائه مي‌کنند.

مثلاً در بخش کتابشناسي به اين موارد اشاره مي‌شود: نام کامل کتاب، موضوع و زبان آن، نام مؤلف و تاريخ فوت او، ابواب و فصول کتاب، ارجاع به منابع، قطعه‌اي از آغاز و انجام کتاب.

و در بخش نسخه‌شناسي اطلاعات ذيل ذکر مي‌شود: نوع خط، نام کاتب، تاريخ کتابت، تزئينات، تصحيحات و بلاغها، تملّکها و مُهرها، يادداشت‌هاي برافزوده، قطع نسخه و تعداد برگها و سطرها و شمارة نسخه در مخزن و...
حال ممکن است در برخي فهرستها، در ارائه کدهاي اطلاعاتي مذکورـ به هر دليل‌ـ اشتباهاتي رُخ دهد؛ مثلاً نام کتاب ناقص يا نادرست درج شود، يا فهرستنگار براي نسخه‌اي که برايش مجهول مانده، نامي به سليقة خود انتخاب کرده و به اين مطلب تصريح نکند. همچنين در تعيين موضوع و زبان کتاب دقّت لازم بکار نرود و البته اختلاف سليقه‌ها در انتخاب موضوع، خود بحث ديگري است.

يکي از لغزشگاههاي مهم در فهرستنگاري، بدست آوردن نام دقيق مؤلف و تاريخ فوت او و به خصوص تحصيل اطمينان به انتساب کتابها به مؤلفان است. گاهي فهرستنگار نام کتاب را به خوبي به دست مي‌آورد ولي در دستيابي به نام دقيق مؤلف، ظفر نمي‌يابد و کتاب به صورت مجهول المؤلف باقي مي‌ماند.
در نقل آغاز و انجام به خصوص در مورد کتابهاي عربي، براي ناآشنايان به زبان عربي و علوم اسلامي اشتباهات فاحشي رُخ مي‌دهد.

ارائة صحيح اطلاعات در بخش نسخه‌شناسي نيز نياز به دقّت و مهارت دارد، به خصوص در تعيين يا تخمين تاريخ کتابت نسخه و ذکر خصوصيات و امتيازات نسخه.

فهرستنگاري علمي، کامل و دقيق به مؤلفه‌هاي متنوعي نياز دارد که رکن اصلي آن، فهرستنگار فاضل، دقيق، علاقمند و عاشقِ تحقيق و خستگي ناپذير است که با رشته‌هاي مختلف علوم اسلامي و زبان فارسي و عربي به خوبي آشنايي داشته باشد، به خصوص با رشتة کتابشناسي و تراجم نگاري مأنوس بوده و منابع کافي در اختيار داشته باشد. از امکانات رايانه‌اي بهره ببرد و اطلاعاتش از عالم نشر و چاپ کتاب به روز باشد.

تحولات دو دهة اخير در حوزة مخطوطات همچون نشر انبوهي از فهارس کتابخانه‌هاي عمومي و خصوصي، انتشار فهرستهاي درهم کرد و مشترک همچون التراث العربي في مکتبات ايران العامه، فهرستواره کتابهاي فارسي، فهرستواره دست‌نوشتهاي ايران (دنا)، و مجموعة چهار جلدي <آغاز نامه> و ايجاد بانکهاي اطلاعاتي مخطوطات همچون سايت آقا بزرگ، عرضة ديجيتالي تصاوير نسخه‌ها، تصحيح و چاپ شمار زيادي از متون کهن، سيماي سنّتي فهرستنگاري مخطوطات را آرام آرام به طرف فهرستنگاري مدرن و پيشرفته سوق داده و کارِ شناسايي و بازيابي دستنويسها را آسان‌تر کرده است.

دستيابي به اطلاعات نويافته با وجود منابع و امکانات جديد، ضرورت بازنگري فهارس گذشته و کشف نسخه‌هاي مجهول مانده و تصحيح لغزشها و نواقص راه يافته در آنها را بيش از پيش روشن مي‌سازد.

آنچه در پي مي‌آيد، بخشي از يادداشت‌هايي است که به مرور ايام درهامش فهرست‌هاي کتابخانه‌هاي داخلي نگاشته شده و در اينجا به ترتيب شهرها از <آشتيان> تا <يزد> ارائه مي‌شود. ناگفته نماند حواشي بر فهارس کتابخانه‌هاي بزرگي همچون کتابخانه آيت‌الله مرعشي، آستان قدس رضوي و ملک، مجلس شوراي اسلامي، دانشگاه تهران، کتابخانة ملي در اين نوشتار نيامده، چرا که برخي از آنها در مجلات ديگر به چاپ رسيده يا در دست چاپ يا در مرحله تدوين و تنظيم است و اميد است به زودي مجموع حواشي بر فهارس داخلي و خارجي در کتابي مستقل موسوم به <صوابنامة فهارس> عرضه شود.


آشتيان|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه حوزه علميه آشتيان

نگاشتة صادق حضرتي، (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامي).

• حوزه علميه آشتيان ش۲/۴ فهرست ص۱۵۲

عنوان معرفي: شرح صد کلمه = مطلوب کل طالب

از: حضرت اميرالمؤمنين ×

توضيح: مطلوب کل طالب من کلمات علي بن ابي‌طالب × از: رشيدالدين وطواط، در ترجمه منظوم مائة کلمه‌اى است که جاحظ از سخنان امام على× گرد آورده است.

• حوزه علميه آشتيان ش۲۴ فهرست ص۶۳

عنوان معرفي: رسالة في الصلاة

از: شهيد اوّل

توضيح: طبق آنچه در بخش کتابشناسي آمده اين رساله بايد الفيه شهيد اول باشد اما از جملات آغاز به نظر مي‌رسد شرح الفيه باشد نياز به بررسي بيشتر دارد.

• حوزه علميه آشتيان ش۱/۵۶ فهرست ص۱۲۱

عنوان معرفي: قصيده عينيه

از: حضرت علي ×

توضيح: انتساب اين قصيده به اميرالمومنين× مورد ترديد است.اصفهان

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه سيد احمد روضاتي (اصفهان)

نگاشته رحيم قاسمي (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامي).

• کتابخانه سيد احمد روضاتي، اصفهان ش۴/۱۷۹ فهرست ص۱۲۱

عنوان معرفي: جدول اسامي الرجال المتکررة في الاسناد

از: ناشناس

مؤلف: علم‌الهدي محمّد بن ملا محسن فيض کاشاني. اين رساله مربوط به رجال وافي است.

نک: فهرستگان حديث ج۱، ص۲۴۰

• کتابخانه سيد احمد روضاتي، اصفهان ش۶/۸ فهرست ۱۷

عنوان معرفي: مناجات اميرالمؤمنين‌×

عنوان صحيح: قصيدة عينيه در مناجات، منسوب به اميرالمؤمنين ×

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه مدرسه صدر بازار (اصفهان)

نگاشته سيد جعفر حسينى اشکورى، ج۱و۲و۳ (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامى)

• مدرسه صدر اصفهان ش۲/۸۰ فهرست ۱/۶۵

عنوان معرفى: نظم الاصول

از: ناشناس

توضيح: به احتمال قوي ناظم قوام‌الدين سيفى قزوينى (۱۱۴۹ق) باشد.

نک: فهرست حوزه و موزه ري، ص۷۳

• مدرسه صدر اصفهان، ش۳۱۱، فهرست ۱/۲۲۱

عنوان معرفى: شرح قواعد الاحکام

از: ناشناس

عنوان صحيح: مفتاح الکرامه

از: محمّدجواد عاملي

از افادات شيخ اسماعيل گله‌داري بحرينى

• مدرسه صدر اصفهان، ش۵۴۲، فهرست ۲/۳۹۲

عنوان معرفى: حاشية شرح التجريد

از: ناشناس

عنوان صحيح: حاشية حاشية قديم دواني بر شرح تجريد قوشچي

از: جلال‌الدين استرآبادي صدري (قرن ۱۰ق)

نک: الذريعة ۶/۶۸؛ معجم التراث الکلامي ۳/۲۵؛ کتابشناسي تجريد الاعتقاد ۷۵.

• مدرسه صدر اصفهان، ش۱/۵۴۶، فهرست ۲/۳۹۵

عنوان معرفي: ترجمه قصيده ‌هائيه دعبل خزاعي

توضيح: قصيدة هائيه از شيخ کاظم ازري است.

• مدرسه صدر اصفهان، ش۱۲/۵۶۱، فهرست ۲/۴۱۰

عنوان معرفي: حاشية شرح التجريد الجديد

از: مير فخرالدين محمّد حسيني استرآبادي

توضيح: حاشيه است بر مقصد سوم الهيات شرح تجريد قوشچي به نام <اثبات الله>

از: سماکي (۹۸۴ق)

نک: کتابشناسي تجريد الاعتقاد، ص۱۴۶

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه عمومي (اصفهان)

نگاشته جواد مقصود همداني (چاپ تهران، وزارت فرهنگ)

• عمومي اصفهان، ش۲۷۱۰، فهرست ۱/۱۹۷

عنوان معرفي: تجويد القرآن

از: ناشناس

نام صحيح: التيسير في القرائات السبعة

از: عثمان داني

(نک. کشاف الفهارس ۱/۲۸۱ـ۲۸۴)

• عمومي اصفهان، ش۵۳۷۹، فهرست ۱/۲۰۷

عنوان معرفي: تفسير القرآن

از: محي‌الدين عربي

نام صحيح: تأويلات

از: ملا عبدالرزاق کاشي

(نک: کشاف الفهارس ۳/۹۰۲)

• عمومي اصفهان، ش۲۶۹۷، فهرست ۱/۲۷۳

عنوان معرفي:‌ غريب القرآن

از: محمّد بن ابي‌بکر رازي

نام صحيح: انموذج جليل في اسئلة و اجوبة من غرائب التنزيل

از: زين‌الدين ابوبکر رازي (زنده در ۶۶۰ق)

(نک: کشاف الفهارس ۳/۳۵ـ۳۷)

• عمومي اصفهان، ش۲۹۱۷، فهرست ۱/۳۱۶

عنوان معرفي: رساله در مشيخه

نام صحيح: ترتيب مشيخة من لا يحضره الفقيه

از: محمّد بن علي حسيني استرآبادي (م۱۰۲۸ق)

(نک: فهرستگان حديث ۱/۱۸۰)

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان

نگاشته سيد جعفر حسيني اشکوري

• دانشگاه اصفهان، ش۱۱/۱۸۶، فهرست۱/۱۳۷

عنوان معرفي: آداب البحث و المناظرة

از: ناشناس

مؤلف: اسماعيل گلنبوي (۱۲۰۵ق)

نک: دنا ۱/۲۸

|||| حاشيه بر: فهرست سه کتابخانه اصفهان

نگاشته رحيم قاسمي (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامي)

• کتابخانه رضا ابوالبرکات، اصفهان، ش۲/۴۵، فهرست سه کتابخانه اصفهان ۴۵

عنوان معرفي: شرح الاستبصار

از: ناشناس

عنوان صحيح: تحرير بيان الاخبار التي في اول الاستبصار

مؤلف: قطب راوندي سعيد بن هبةالله (۵۷۳ق)

نک: دنا ۲/۸۵۲بابل|||| حاشيه بر: فهرست مدرسة خاتم الانبياء (صدر) بابل

نگاشته علي صدرايي خويي، محمود طيار مراغي، ابوالفضل حافظيان بابلي (چاپ تهران، آينة ميراث).

• مدرسه صدر (خاتم الانبياء) بابل، ش۹۵، فهرست ص۷۲

عنوان معرفي: جامع المسائل في فقه الاماميه

از: ناشناس

توضيح: اين کتاب تحريرهاي متعددي دارد و به نامهاي مختلفي خوانده شده و به چند تن از علماي شيعه منسوب شده است. در اين باره مقاله‌اي در کتاب ماه کليات ش۱۵۶ نوشته‌ام.

• مدرسه صدر (خاتم الانبياء) بابل، ش۱۶۵، فهرست ص۱۱۵

عنوان معرفي: تهليليه

از: ناشناس

عنوان صحيح: شرح کلمه توحيد

از: شمس‌الدين محمّد استرآبادي

(نسخه ديگر آن: دانشگاه، ش۹/۱۹۲۵، فهرست دانشگاه ۸/۵۳۷).

• خاتم الانبياء بابل، ش۱/۱۹۶، فهرست ۱۳۵

عنوان معرفي: ملاک عمل به دين

عنوان صحيح: تسديد الفقهاء = تسديديه

مؤلف: کاظم رشتي (۱۲۵۹ق)

نک: دنا ۲/۱۱۷۲

• خاتم الانبياء بابل، ش۲/۲۵۳، فهرست

۱۸۳

عنوان معرفي: رساله در فن مناظره

از: ناشناس

عنوان صحيح: آداب البحث و المناظره

مؤلف: فخرالدين حسيني

نک: دنا ۱/۲۷بوشهر|||| حاشيه بر: فهرس مخطوطات مکتبه آل عصفور في بوشهر

نگاشته حبيب‌ آل‌جميع و احمد المرهون، (چاپ قم، دار حفظ التراث البحراني)، گويا نسخه‌هاي اين مکتبه در کتابخانة آستان قدس به وديعت گذاشته شده است.

• آل عصفور، ش۳۷۳،‌ فهرست ص۹۰

عنوان معرفي: قصة وفاة الامام علي‌×

از: ناشناس

عنوان صحيح: قتل اميرالمؤمنين ×

مؤلف: ابوالحسن بکري

(نک: فهرست مرعشي ۲۹/۱۲۸)بيرجند|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه شيخ محمّدعلي ديّاني (بيرجند)

نگاشته سيد جعفر حسيني اشکوري (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامي)

• ديّاني، ش۱/۱۵۹، فهرست ۱۲۱

عنوان معرفي: سير و سلوک

از: ناشناس

عنوان صحيح: آداب المريدين

مؤلف: ميرزا بابا شيرازي (۱۲۸۶ق)

(نک: دنا ۱/۵۳)تبريز|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة ملي تبريز

نگاشته مير ودود سيد يونسي، ج۱و۲و۳

• ملي تبريز، ش۲۲۴، فهرست ۱/۲۸۱

عنوان معرفي: تفسير

از: ناشناس

نام صحيح:‌ الوجيز

مؤلف: واحدي نيشابوري

(نک: کشاف الفهارس ۴/۲۷۶)

• ملي تبريز، ش۲/۱۲۳۹، فهرست ۳/۱۲۳۸

عنوان معرفي: تفسير سوره هل اتي

از: غياث‌الدين محمّد

نام صحيح: تحفة الفتي في تفسير سورة هل اتي

مؤلف: غياث‌الدين منصور دشتکي

(نک. کشاف الفهارس ۳/۱۲۷ـ۱۲۸)

• ملي تبريز، ش۱۰/۱۲۳۹، فهرست ۳/۱۲۴۰

عنوان معرفي: تفسير سوره فلق

از: امام فخر رازي

نام صحيح مؤلف: ابن سينا

(نک. کشاف الفهارس ۳/۲۹۶)تهران|||| حاشيه بر: فهرست نسخه‌هاي خطي مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامي

نگاشته احمد منزوي، ج۱و۲.

• دائرةالمعارف بزرگ، ش۵۲۲، فهرست ۱/۲۴۶

عنوان معرفي: منتخب الرجال

از: ناشناس

نام صحيح: توضيح المقال = رجال صغير

از: محمّد بن علي حسيني استرآبادي (۱۰۲۸ق)

(نک. فهرستگان حديث ۱/۲۳۲ـ۲۳۳)

• دائرة المعارف ش۲/۱۰۲۹، فهرست۲/۱۷

عنوان معرفي: اصول دين

از: ناشناس

عنوان صحيح: مختصر التحفة الکلامية

مؤلف: ابن ابي‌جمهور احسايي (زنده در ۹۰۹ق)

(نک: دنا ۲/۹۹۲؛ نسخه پژوهي دفتر يکم)

• دائرة المعارف ش۱۰/۶۳۸، فهرست ۲/۸۴

عنوان معرفي: حاشيه کلاميه

از: ناشناس

عنوان صحيح: حاشيه اثبات الواجب القديم

از: ميرزا جان باغنوي

(نک: دنا ۴/۱۰)

• دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، ش۷۵۷، فهرست ۲/۹۵

عنوان معرفي: الخلاصة في اصول الدين

از: ناشناس

عنوان صحيح: الخلاصة في علم الکلام

از: قطب‌الدين سبزواري

(نک: متن کامل رساله در: تراثنا، ش۳۴، ميراث اسلامي ايران، دفتر اول)

|||| حاشيه بر: فهرست نسخه‌هاي عکسي مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامي

نگاشته احمد منزوي، ج۱و۲

• عکسی دائرةالمعارف، ش۱۶۲۲، فهرست ۱/۳۵۰

عنوان معرفي: المختصر الملتقط من المقالات و الامالي و غيرها

از: ناشناس

عنوان صحيح: المحتضر في تحقيق معاينة المحتضر للنبي و الائمة

مؤلف: حسن بن سليمان حلي عاملي

اين کتاب به اهتمام مکتبة العلامة المجلسي در قم به چاپ رسيده است.

(از افادات رحيمي ريسه)

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة مدرسه سپهسالار

نگاشته ابن يوسف شيرازي، ج۱و۲ و محمّدتقي دانش‌پژوه و علي‌نقي منزوي، ج۳و۴و۵

• سپهسالار، ش۱/۲۰۹۵، فهرست ۱/۱۲۱ـ۱۲۳ و ۴/۱۴۸ـ۱۴۹

عنوان معرفي: حاشية انوار التنزيل

عنوان صحيح: حاشية حاشية البخاري علي انوار التنزيل للبيضاوي

از: قاضي نورالله شوشتري

(نک. کشاف الفهارس ۳/۵۳۵ـ۵۳۶)

• سپهسالار، ش۲/۲۱۰۵، فهرست ۱/۱۹۹ و ۴/۱۴۵

عنوان معرفي: حاشيه انوار التنزيل

از: زکرياي انصاري (۷۲۸ق)

تاريخ وفات مؤلف: زکريا انصاري، متوفي ۹۲۶ق

(نک. کشاف الفهارس ۴/۲۵ـ۲۶)

• سپهسالار، شماره رديف ۱۴۹، فهرست ۱/۳۱۳

عنوان معرفي: مناقب الائمه

عنوان صحيح: المحتضر

مؤلف: حسن بن سليمان حلي صاحب مختصر البصائر

نک: الذريعة ۲۰/۱۴۳ که دربارة همين نسخه بحث کرده است.

• سپهسالار، ش۹/۱۲۱۵، فهرست ۳/۲۱

عنوان معرفي: آفرينش

از: ناشناس

عنوان صحيح: آفرينش = صنع و صانع

مؤلف: علي بن محمّد جرجاني (۸۱۶ق)

نک: دنا ۱/۷۲

• سپهسالار، ش۳/۵۳۷۳، فهرست ۳/۴۶۸

عنوان معرفي: تفسير سورة توحيد

از: ناشناس

نام صحيح: تفسير سوره کافرون

از: ملا جلال دواني

(نک. کشاف الفهارس ۳/۳۰۰)

• سپهسالار، ش۲۳۷ مشير، فهرست ۴/۱۴۰

عنوان معرفي: حاشيه ارشاد الاذهان

از: نيلي

عنوان صحيح: غاية المراد

از: شهيد اوّل

(نک. الشهيد الاول، حياته و آثاره، ص۳۴۵)

• سپهسالار، ش۲۳۷ مشير، فهرست ۴/۱۴۰

عنوان معرفي: حاشيه ارشاد الاذهان

از: عميدالدين

عنوان صحيح: غاية المراد

مؤلف: شهيد اوّل محمّد بن مکي عاملي

نک: الشهيد الاول حياته و آثاره

(از افادات رضا مختاري)

• سپهسالار، ش۲/۳۲۳۱، فهرست ۴/۱۹۶

عنوان معرفي: حاشية حاشيه مطول

از: ناشناس

عنوان صحيح: حاشية حاشية الخطائي علي مختصر المعاني

از: ميرزا جان باغنوي

نک:‌ دنا ۴/۱۴۵

• سپهسالار، ش۲/۲۹۹۷، فهرست ۴/۲۵۹

عنوان معرفي: حاشية لوامع الاسرار

از: ناشناس

عنوان صحيح: حاشية حاشية الجرجاني علي لوامع الاسرار في شرح مطالع الانوار

از: ميرزا جان باغنوي

نک: دنا ۴/۱۳۹

• سپهسالار، ش۴/۸۱۵۱، فهرست ۵/۴

عنوان معرفي: الرجال

از: ناشناس

عنوان صحيح: توضيح المقال = رجال صغير

مؤلف: محمّد بن علي استرآبادي (۱۰۲۸ق)

نک: دنا ۳/۴۲۳

• سپهسالار، ش۵۲۰۰، فهرست ۵/۸۴.

عنوان معرفي، کشف المشکلات

نام صحيح: زبدة البيان

از: ملا احمد مقدس اردبيلي (۹۹۳ق)

(نک. کشاف الفهارس۳/۶۱۴)

• سپهسالار، ش۵۳۸۷، فهرست ۵/۳۶۱

عنوان معرفي: فرحة الغري

عنوان صحيح: الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية (= تلخيص فرحة الغري)

از: علامه حلي

نک: فهرستگان حديث ۴/۶۸

|||| حاشيه بر: فهرست کتب ديني و مذهبي خطي کتابخانه سلطنتي

نگاشته بدري آتاباي

• سلطنتي، ش۹۶ ديني، فهرست ديني ۲۰۷

عنوان معرفي: تفسير سوره فاتحه

از: عبدالرزاق لاهيجي

توضيح: ظاهراً تفسير سوره فاتحه از عبدالرزاق کاشي است. و شايد حقائق التأويل يا تأويلات را هم داشته باشد.

(نک. کشاف الفهارس ۳/۲۸۳)

|||| حاشيه بر: فهرست کتب ادبي عرفاني خطي کاخ گلستان

نگاشته بدري آتاباي

• سلطنتي (کاخ گلستان)، ش۸۰۵، فهرست کتب ادبي ۵

عنوان معرفي: آداب المشق

از: ناشناس

مؤلف: مير عماد

(نک: دنا ۱/۵۴)

• سلطنتي (کاخ گلستان)، ش۲۲۲۱، فهرست کتب ادبي ۷۸۰

عنوان معرفي: وصف الخط و آداب المشق

از: ناشناس

عنوان صحيح: آداب المشق

مؤلف: ميرعماد (۱۰۲۴ق)

نک: دنا ۱/۵۴

|||| حاشيه بر: فهرست کتب خطي کتابخانة عمومي معارف

نگاشته عبدالعزيز جواهرالکلام، جزء اول و دوم

• معارف، ش۵۲، فهرست ۱/۷۲

عنوان معرفي: اسانيد کتاب من لا يحضره الفقيه

نام صحيح: ترتيب مشيخة من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمّد بن علي حسيني استرآبادي، متوفي ۱۰۲۸ق

(نک. فهرستگان حديث ۱/۱۸۰)

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه مدرسه مروي

نگاشته رضا استادي

• مروي، ش۷۹۹، فهرست ص۱۹۳

عنوان معرفي: فرائد القلائد

از: ناشناس

عنوان صحيح: الفرائد و القلائد = العقد النفيس و نزهة الجليس = کتاب الامثال

مؤلف: ابومنصور عبدالملک بن محمّد بن اسماعيل ثعالبي نيسابوري (۴۲۹ق)

چاپ شده در مصر، دارالکتب العربية الکبري

(نک:‌ دانشگاه ۲/۱۳۷؛ سپهسالار ۲/۱۴۷)

• مروي، ش۲/۷۱۹، فهرست ۳۰۲

عنوان معرفي: رساله در عرفان

از: ناشناس

عنوان صحيح: سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات

از: ابن سينا (۴۲۸ق)

نک: دنا ۴/۷۰۵خوانسار|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه آيت‌الله فاضل خوانساري

نگاشته سيد جعفر حسيني (اشکوري) ج۱و۲، (چاپ قم، انتشارات انصاريان)

• فاضل خوانساري، ش۱۲۴، فهرست ۱/۹۰

عنوان معرفي: رسالة في الکلام

از:‌ ناشناس

عنوان صحيح: نهاية العقول

مؤلف: امام فخر رازي (۶۰۶ق)

(از افادات حسن انصاري)

• فاضل خوانساري، ش۱/۲۲۵، فهرست ۱/۱۷۹

عنوان معرفي: النکت الاعتقادية

از: شيخ مفيد

توضيح: اين رساله از شيخ مفيد نيست محتمل است از فخرالمحققين باشد. در اين باره بحث مفصلي در <کتاب شيعه> دفتر يکم آوردم.

• فاضل خوانساري، ش۵/۲۳۲، فهرست ۱/۱۹۲

عنوان معرفي: اثبات الواجب

از: ناشناس

عنوان صحيح: توحيد واجب الواجب

نام صحيح مؤلف: محمّد بن عبدالفتاح تنکابني (تاليف ۱۱۰۳ق)

توضيح: دو نسخه ديگر آن:

۱. ملي، ش۱۱/۱۸۸۹، فهرست ۱۰/۵۳۹

۲. مرعشي، ش۱۰/۱۲۹۹۷

• فاضل خوانساري، ش۶/۲۳۲، فهرست ۱/۱۹۲

عنوان معرفي: اثبات الواجب

از: ميرزا محمّد بن حسن شيرواني (۱۰۹۸ق)

مؤلف: ظهيرالدين بن ملا مراد تفرشي (پس از ۱۱۲۰ق)

(نک:‌ مرعشي، ش۱۳/۱۴۰۹)

• فاضل خوانساري، ش۲/۲۴۸، فهرست ۱/۲۱۸

عنوان معرفي: التصور و التصديق

از: فخر رازي

نام صحيح مؤلف: قطب‌الدين محمّد رازي (۷۶۶ق)

(نک: دنا ۳/۱۱)

• فاضل خوانساري، ش۴/۲۴۸، فهرست ۱/۲۱۹

عنوان معرفي: المحصورات الحملية و الشرطيه

از: فخر رازي

عنوان صحيح: لطائف الاسرار في تحقيق المحصورات

مؤلف: قطب‌الدين رازي (۷۶۶ق)

(نک: دنا ۲/۱۰۲۸)

• فاضل خوانساري، ۵/۲۶۹، فهرست ۱/۲۵۲

عنوان معرفي: دعاء الانجيليه

از: ناشناس

توضيح: اين دعا منسوب به امام سجاد × است.

• فاضل خوانساري، ش۲/۴۱۴، فهرست ۲/۸۹

عنوان معرفي: رسالة في تفصيل امثلة المناظرة

از: ناشناس

عنوان صحيح: آداب البحث و المناظره

مؤلف: اسماعيل گلنبوي (۱۲۰۵ق)

(نک: دنا ۱/۲۸)خوي|||| حاشيه بر: فهرست مدرسة نمازي خوي

نگاشته علي صدرايي خويي

• مدرسه نمازي، ش۷۳۲، فهرست ۳۹۴

عنوان معرفي: الدعاء

عنوان صحيح: دعاي علوي مصري

• مدرسه نمازي، ش۷۴۵، فهرست ۴۰۱

عنوان معرفي: منتخب امالي شيخ صدوق

عنوان صحيح: تبويب الامالي

(نک: فهرستگان حديث ۳/۱۰۰۹)

دامغان|||| حاشيه بر: فهرست مدرسة فتحعلي‌بيگ دامغان

نگاشته سيد جعفر اشکوري

• مدرسه فتحعلي‌بيگ دامغان، ش۹/۲۸۲، فهرست ص۲۰۶

عنوان معرفي: نظم صد کلمه

از: ناشناس

ناظم: عادل بن علي خراساني شيرازي (قرن ۱۰ق)

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه قمر بني‌هاشم دامغان

نگاشته سيد جعفر اشکوري (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامي)

• کتابخانه قمر بني‌هاشم دامغان، ش۱/۱۳۸، فهرست ص۹۱

عنوان معرفي: اکسير

از: ملا محسن فيض کاشاني

نام صحيح مؤلف: نوروزعلي بن محمّد قزويني (قرن ۱۱ق)

(نک: دنا ۲/۹۳)

• کتابخانه قمر بني‌هاشم دامغان، ش۲۱۷، فهرست ۱۴۳

عنوان معرفي: کتابي در نجوم

از: ناشناس

عنوان صحيح: قانون مسعودي

مؤلف: ابوريحان بيروني

آقاي يوسف بيگ باباپور مقاله‌اي در معرفي آن در جُنگ انجمن فهرستنگاران ج۱ ص۸۹ـ۱۱۶ نوشته‌اند.ري|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه آستانه حضرت عبدالعظيم حسني‌×

نگاشته ابوالفضل حافظيان بابلي، ج۱و۲ (چاپ دارالحديث)

• آستانه عبدالعظيم حسني ×، ش۵۹۰، فهرست ج۱ص۸۱

عنوان معرفي: بيان سرّ اختيار = جبر و اختيار

از: محمّدباقر بن محمّدجعفر همداني شيخي (۱۳۱۹ق)

نام صحيح مؤلف: محمّدباقر بن محمّدجعفر قمي اصفهاني (قرن ۱۳ق)

(نک: الذريعة ۵/۸۴؛ فهرست مرعشي ۱۸/۲۵، ش۶۸۳۲)

(از افادات محمّدحسين اميني)

• آستانه حضرت عبدالعظيم، ش۶۵۸، فهرست ۱/۲۹۵

عنوان معرفي: زراعت

از: ناشناس

عنوان صحيح: ارشاد الزراعة

• آستانه عبدالعظيم، ش۴۲۷، فهرست ۱/۳۶۰

عنوان معرفي: الشواهد الربوبية

از: ملاصدرا با حاشيه ملاعلي نوري

توضيح: حاشيه نوري در الذريعة ۴/۱۶۶ و کتابشناسي جامع ملا صدرا ۲۶۷ و ۲۶۲ نيز ياد شده، ولي در اين کتابشناسي، عنوان مستقلي ندارد.

• آستانه عبدالعظيم، ش۲۷۸، فهرست ۱/۳۹۳

عنوان معرفي: علماي اماميه و رجعت

از: عبدالرزاق اصفهاني از احفاد ملا فتح‌الله قزويني صاحب ابواب الجنان

توضيح: نام صاحب ابواب الجنان محمّدرفيع بن فتح‌الله واعظ قزويني است.

• آستانه عبدالعظيم، ش۷۱۶، فهرست ۲/۵۵۸

عنوان معرفي: علائم الظهور

از: علامه مجلسي

عنوان صحيح: قيام الساعة

مؤلف: علي بن فتح‌الله کاشاني

توضيح: اين مجموعه ۶ رساله دارد، از جمله رساله دو حديث در باب قيامت که در فهرست ياد نشده است.

(از افادات مهدي سليماني آشتياني)

• آستانه عبدالعظيم حسني، ش۶۲۹، فهرست ج۲ ص۶۴۹

عنوان معرفي: النکت الاعتقادية

از: شيخ مفيد

توضيحي دربارة مؤلف: اين رساله در بسياري از فهارس به شيخ مفيد منسوب شده و با همين انتساب به چاپ رسيده است. در حالي که رسالة کلامي شيخ مفيد <النکت في مقدمات الاصول> نام دارد که نسخه‌هايي از آن موجود است (نک: فهرست مرعشي ۳۱/۲۳۹) و باتصحيح استاد سيد محمّدرضا جلالي در ضمن منشورات کنگرة شيخ مفيد به چاپ رسيده است.

اما النکت الاعتقاديه با آثار شيخ مفيد همخواني و شباهتي ندارد و تمامي نسخه‌هاي موجود از آن مربوط به پس از سدة هشتم هجري است و در برخي نسخه‌ها به فخرالمحققين منسوب شده و نوعاً همراه با آثاري از علامه حلي و فخرالمحققين است.

استاد فقيد مرحوم سيد عبدالعزيز طباطبايي و فاضل معاصر آقاي رضا مختاري بحث مبسوطي در اين باره ارائه کرده‌اند.

نک: فهرست عکسي مرعشي، ج۵ ص۷۷ـ۷۸؛ الشيخ المفيد و عطاؤه الفکري الخالد ۱۴۲ـ۱۴۹؛ فهرست آثار شيخ مفيد در کتابخانه آيت‌الله مرعشي ۱۴۵ـ۱۴۹؛ معجم التراث الکلامي ۵/۴۱۸.

• آستانه حضرت عبدالعظيم، ش۷۱۵، فهرست ۲/۶۲۵

عنوان معرفي: مناسک الحج الصغير

از: شهيد ثاني

نام صحيح مؤلف: محقق کرکي

(از افادات شيخ رضا مختاري)

|||| حاشيه بر: فهرست حوزه و موزه آستانه عبدالعظيم حسني‌×

نگاشته ابوالفضل حافظيان بابلي (چاپ دارالحديث)

• حوزه و موزه آستانه حضرت عبدالعظيم حسني، ش۶۵، فهرست ص۲۶ـ۲۷

عنوان معرفي: حاشية کتاب في اصول الفقه

از: ناشناخته

توضيح: احتمالاً حاشية قوانين الاصول ميرزاي قمي باشد.

(از افادات آقاي محمّدحسين اميني)شيراز|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة ملي فارس

نگاشته علي‌نقي بهروزي و محمّدصادق فقيري، ج۱و۲ (چاپ انجمن کتابخانه‌هاي عمومي شيراز)

• ملي فارس، ۲۴۸، فهرست ۱/۲۲۵

عنوان معرفي: رسالة المذهبة في حفظ الصحة

عنوان صحيح: الرسالة الذهبية

نک: فهرستگان حديث ۴/۷۳

• ملی فارس, ش۹۲, فهرست ۱/۲۷۷

عنوان معرفی: ذخيرة العقبي في المودّة في القربي

از: ناشناس

عنوان صحيح: الذخيرة في العقبي في المودة في القربي

از: سيد شبّر بن محمّد بن ثنوان مشعشعي حويزي (۱۱۸۶ق)

اين کتاب با تصحيح سيد مهدي رجايي به وسيله کتابخانه آيت‌الله مرعشي به چاپ رسيده است.

• ملي فارس، ش۳۱۴، فهرست ۱/۲۹۳

عنوان معرفي: شرح مقدمة جزري

عنوان صحيح: الحواشي المفهمة في شرح المقدمة [الجزرية]

• ملي فارس، ش۵۱ت/۲/۶۰۱، فهرست ۲/۱۹۲

عنوان معرفي: شرح بر مقصد سوم تجريد العقائد

از: ناشناس

عنوان صحيح: حاشية حاشية الخفري علي شرح التجريد الجديد

از: ملا عبدالرزاق لاهيجي (۱۰۷۱ق)

نک:‌ دنا ۴/۱۴۹

• ملي فارس، ش۱۰/۶۹۸، فهرست ۲/۲۸۶ـ۲۸۷

عنوان معرفي: رسالة جوابيه

از: ناشناس

عنوان صحيح: اجوبة مسائل الشاه فضل‌الله في التفسير

مؤلف: شيخ بهايي (۱۰۳۰ق)

• ملي فارس، ش۳/۷۱۱، فهرست ۲/۳۰۴

عنوان معرفي: خلاصة علم الدرايه

از: شيخ بهايي

عنوان صحيح: الوجيزة في الدراية

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة آستانه شاهچراغ شيراز

نگاشته علي‌نقي بهروزي (ج۱و۲) و محمّد برکت (ج۳)

• شاهچراغ شيراز، ش۱۲۲۱، فهرست ۱/۲۲۴

عنوان معرفي: مقال چهارم

از: ناشناس

عنوان صحيح: سفينة النجاة

مؤلف: علي‌اصغر قزويني

اين نسخه شامل مقال چهارم از کتاب است.

• شاهچراغ شيراز، ش۲/۱۲۳۳، فهرست ۱/۲۳۴

عنوان معرفي: صد کلمه قصار، با ترجمه منظوم جامي

عنوان صحيح: مطلوب کل طالب من کلمات علي بن ابي‌طالب×

از: رشيدالدين وطواط

• شاهچراغ شيراز، ش۲/۲۶۹، فهرست ۲/۳۱۶

عنوان معرفي: کلمات قصار

از: ناشناس

عنوان صحيح: غرر

از: محمّد بن حسن زورآبادي

(نک: فهرستگان حديث ۵/۱۱۳)

|||| حاشيه بر: فهرست بنياد فارس شناسي شيراز

نگاشته محمّد برکت

• بنياد فارس شناسي، ش۳۰، فهرست ۴۶

عنوان معرفي: ديوان شعر فارسي

از: ناشناس

عنوان صحيح: مصباح رشيدي

ناظم: رشيدالدين اسفرايني

(نک: فهرست نسخه‌هاي خطي فارسي ۴/۳۲۰۵)

• بنياد فارس شناسي، ش۵۱، فهرست ۷۱

عنوان معرفي: ترسل

از: ناشناس

عنوان صحيح: منشآت

مؤلف: ميرزا مهدي‌خان منشي استرآبادي

• بنياد فارس شناسي، ش۱/۵۹، فهرست ۷۶

عنوان معرفي: الاجتهاد و التقليد

از: ناشناس

عنوان صحيح: رسالة الاجتهاد و الاخبار

مولف: وحيد بهبهاني (۱۲۰۵ق)

• بنياد فارس شناسي، ش۲/۵۹، فهرست ۷۶

عنوان معرفي: اصول فقه

از: ناشناس

عنوان صحيح: رسالة الجمع بين الاخبار

مؤلف: وحيد بهبهاني (۱۲۰۵ق)

• بنياد فارس شناسي، ش۶/۹۴، فهرست ۱۲۲

عنوان معرفي: ادبيات

از: ناشناس

عنوان صحيح: نوابغ الکلم

مؤلف: جارالله زمخشري

|||| حاشيه بر: فهرست مجموعه‌هاي کتابخانة علامة طباطبايي شيراز

نگاشته محمّد برکت (چاپ شده در دفتر سوم نسخه پژوهي)

• علامه طباطبايي شيراز، ش۹/۶۰۴، نسخه پژوهي ۳/۱۰۹

عنوان معرفي: کشف النقاب

عنوان صحيح: تسديد الفقهاء = تسديديه

مؤل: کاظم رشتي (۱۲۵۹ق)

(نک: دنا ۲/۱۱۷۲)قائن|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة مدرسه جعفريه (زهان) به ضميمه فهرست کتابخانة سيد معصوم قهستاني (قائن)

نگاشته سيد جعفر حسيني اشکوري (چاپ قم مجمع ذخائر اسلامي)

• مدرسه جعفريه قائن، ش۱/۱۰۵،‌ فهرست ص۹۳

عنوان معرفي: الکشکول فيما جري لآل الرسول

از: سيد حيدر آملي

توضيح: انتساب کتاب به سيد حيدر آملي مشکوک است بلکه بايد از ابن معمار بغدادي ‌باشد.

• مدرسه جعفريه قائن، ش۱/۱۵۳، فهرست ص۱۳۴

عنوان معرفي: ارجوزة في المعاني

از: ناشناس

توضيح: اين ارجوزه به نام محبيه خوانده مي‌شود و از ابن شحنه است و ميرزا محمّد مشهدي شرحي بر آن دارد موسوم به انجاح المطالب في الفوز بالمآرب.

• مجموعه سيد معصوم قهستاني، ش۱/۲۱، فهرست ص۱۳۲

عنوان معرفي: مناقب اميرالمؤمنين×

از: ناشناس

عنوان صحيح: العمدة في عيون صحاح الاخبار في مناقب امام الابرار

مؤلف: يحيي بن حسن، ابن بطريق حلي (۶۰۰ق)

(نک: التراث العربي المخطوط في مکتبات ايران ۹/۱۳۷)

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه‌هاي قائن

نگاشته سيد جعفر حسيني اشکوري (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامي)

• کتابخانه سيد حسين امام قائن، ش۱۰، فهرست ص۱۸۵

عنوان معرفي: شرح تجريد العقائد

از: ناشناس

عنوان صحيح: تسديد القواعد = شرح قديم

از: اصفهاني

(نک: کتابشناسي تجريد الاعتقاد، ص۴۲)

قزوين|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة امام صادق × قزوين

نگاشته محمود طيّار مراغي، جلد اول (چاپ قزوين)

• کتابخانه امام صادق × قزوين، ش۲۵۷، فهرست ۱/۳۶

عنوان معرفي: [اصول فقه]

از: ناشناس

عنوان صحيح: حاشية الوافية

مؤلف: محمّد بن محمّدباقر رضوي قمي

(نک: دنا ۴/۴۶۹)

• کتابخانه امام صادق × قزوين، ش۴۵، فهرست ۱/۶۰

عنوان معرفي: تفسير القرآن

از: ناشناس

عنوان صحيح: انوار التنزيل و اسرار التأويل

مؤلف: قاضي بيضاوي

• کتابخانة امام صادق × قزوين، ش۴۶، فهرست ۱/۶۰

عنوان معرفي: تفسير القرآن

از: ناشناس

عنوان صحيح: انوار التنزيل

مؤلف: قاضي بيضاوي

• کتابخانه امام صادق × قزوين، ش۱۱۳، فهرست ۱/۱۴۶

عنوان معرفي: سؤال و جواب

از: ناشناس

توضيح: احتمالاً از حجةالاسلام شفتي يا جامع الشتات ميرزاي قمي؟

• کتابخانه امام صادق × قزوين، ش۱۱۴، فهرست ۱/۱۴۷

عنوان معرفي: سؤال و جواب

از: سيد باقر مجتهد... از مؤلف جز نام کوچکش اطلاعي بدست نيامده است.

نام کامل مؤلف: سيد محمّدباقر بن محمّدنقي موسوي شفتي اصفهاني (۱۲۶۰ق)

• کتابخانه امام صادق × قزوين، ش۱۵۷، فهرست ۱/۱۹۰

عنوان معرفي: الفقه

از: ناشناس

توضيح: نسخه شماره ۳۹۶ من لايحضره الفقيه

از: شيخ صدوق (۳۸۱ق) است.قم|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة آستانه حضرت معصومه سلام‌اللّه عليها

نگاشته سيد حسن نقيبي (ج۱)

• آستانه حضرت معصومه سلام‌اللّه عليها، ش۳/۴۹، فهرست نقيبي۱/۷۰

عنوان معرفي: سراج القلوب

از: عبدالله حسيني مدني

نام صحيح مؤلف: ابونصر قطان غزنوي

(نک: فهرستواره ۶/۱۶۵ و ۹/۳۴۲، منزوي ۶/۴۴۸۲)

اصلاح شود:

معجم التراث الکلامي ۳/۵۲۶ رقم ۷۳۲۰

• آستانه معصوميه قم، ش۱۵۴، فهرست ۱/۱۷۴

عنوان معرفي: حجة اليقين

عنوان صحيح: الحجة البالغة في شرح الاحاديث القدسية

(نک: فهرستگان حديث ۷/۴۷)

• آستانه حضرت معصومه سلام‌اللّه عليها، ش۸۳۳۵، فهرست ۱/۱۸۷

عنوان معرفي: حاشيه الفيه

عنوان صحيح: شرح الفيه

مؤلف: محقق کرکي

(نک: حياة المحقق الکرکي و آثاره ۲/۴۱۴)

• آستانه حضرت معصومه سلام‌اللّه عليها ، ش۳۴۱، فهرست ۱/۳۲۹

عنوان معرفي: قواعد نحوي

از: ناشناس

عنوان صحيح: تحفة المبتدئين

از: علي بن حسين کربلايي

(نک: هف۱/۲۵۱ و مجلس ش۳/۱۳۱۵۱)

• آستانه حضرت معصومه سلام‌اللّه عليها، ش۴/۳۵۰، فهرست ۱/۳۳۷

عنوان معرفي: اشعاري عرفاني

از: حسيني

عنوان صحيح: کنز الرموز

از: امير حسيني هروي

(نک: فهرست مشترک پاکستان ۷/۳۹۳ و منزوي ۴/۳۰۶۰)

|||| حاشيه بر: فهرس مخطوطات مکتبة الشيخ علي حيدر المؤيد في قم المقدسه

بدون نام فهرستنگار، ج۱و۲و۳ (گويا نسخه‌هاي خطي اين کتابخانه به مشهد منتقل شده است).

• کتابخانه علي حيدر مؤيد، ش۱/۴۵۱، فهرست ۱/۳۶۵

عنوان معرفي: لبّ الاصول

از: ناشناس

مؤلف: زکريا بن محمّد انصاري

(نک: دنا ۸/۱۰۰۴)

• کتابخانه علي حيدر مؤيد، ش۵۵۲، فهرست ۲/۲۴

عنوان معرفي: الحاشية علي شرح کتاب في الفلسفه

از: ناشناس

عنوان صحيح: حاشية شرح حکمة العين

از: محمّد بن حسن شيرواني (۱۰۹۸ق)

(نک: دنا ۴/۲۶۲)

• کتابخانه علي حيدر مؤيد، ش۶۷۱، فهرست ۲/۱۷۸

عنوان معرفي: کتاب في شرح الاحاديث

عنوان صحيح: شرح الکافي

شارح: محمّدصالح بن احمد مازندراني (۱۰۸۶ق)

(نک: فهرستگان حديث ۴/۴۱۴ـ۴۳۴)

• کتابخانه علي حيدر مؤيد، ش۵، فهرست ۳/۵۲۹

عنوان معرفي: شرح اشعار الامام الحسين ×

عنوان صحيح: شرح ديوان السجاد‌×

(نک: عکسي مرعشي، ش۱۳۰۲)

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة مدرسة فيضية قم

نگاشته رضا استادي، ج۱و۲

• فيضيه، ش۱۵۸۸، فهرست استادي، ۱/۷۳

عنوان معرفي: حاشية انوار التنزيل

از: سعدي افندي

نام ديگر: الفوائد البهية

(نک: کشاف الفهارس ۴/۴۰، التراث العربي۲/۲۵۵)

• فيضيه، بدون شماره، فهرست استادي، ۱/۲۲۱

عنوان معرفي: الکلمات القصار

از: ناشناس

عنوان صحيح: غرر الحکم و جواهر الکلم، از يکي از علماي شيعه قبل از قرن ۸ق

(نک: فهرستگان حديث ۵/۱۱۴ـ۱۱۶)

• فيضيه، ش۱۸۹۴، فهرست استادي، ۱/۲۴۱

عنوان معرفي: المزار

از: شيخ مفيد (۴۱۳ق)

نام صحيح مؤلف: شهيد اوّل محمّد بن مکي عاملي (۷۸۶ق)

در اکثر فهارس اين اشتباه رخ داده و مزار شهيد اوّل به شيخ مفيد منسوب شده است. در اين باره مرحوم استاد سيد عبدالعزيز طباطبايي و دوست دانشمند آقاي رضا مختاري افاداتي دارند و منشأ اشتباه را روشن کرده‌اند.

(نک: فهرست عکسي مرعشي، ج۳، ص۴۳۵، ش۱۱۸۳؛ الشهيد الاول حياته و آثاره ۲۰۷ـ۲۱۱؛ الشيخ المفيد و عطاؤه الفکري الخالد ۱۱۵ـ۱۱۷؛ فهرست آثار خطي شيخ مفيد در کتابخانه آيت‌الله مرعشي ۱۵۱ـ۱۵۲).• فيضيه، ش۳۹۸، فهرست ۲/۱۱

عنوان معرفي: رجال من لا يحضره الفقيه

نام صحيح: ترتيب مشيخة من لايحضره الفقيه

از: ناشناس

(نک: فهرستگان حديث ۱/۱۷۶)

• فيضيه، ش۲/۸۸، فهرست استادي، ۳/۲

عنوان معرفي: رساله‌اي شامل چند مسأله ادبي

عنوان صحيح: غرر الفرائد و درر القلائد = امالي سيد مرتضي

مؤلف: علم الهدي علي بن حسين موسوي بغدادي (۴۳۶ق)

(نک: دنا ۷/۷۹۰)

• فيضيه ۷/۱۲۶، فهرست ۳/۴

عنوان معرفي: رسالة في اثبات الواجب

توضيح: اين رساله در الذريعة ۱۷/۱۴۳ رقم ۷۵۲ به عنوان <قضا و قدر> لبعض الاصحاب معرفي شده و در فهرست کتابخانة ملي ۱۰/۳۴، ش۱/۱۵۳۹ع به عنوان <رسالة في القضاء و القدر> از: شيخ عبدالله بن علي بحراني معرفي شده است.

(نک: مجلس، ش۱۷۴۹۲)

• فيضيه ۲/۸۰۰، فهرست ۳/۲۴

عنوان معرفي: انوار الرياض

از: ناشناس

مؤلف: محمّد بن عبدالصمد حسيني شهشهاني (۱۲۸۷ق)

(نک: دنا ۲/۲۴۵ـ۲۴۸)

• فيضيه، ش۲۲/۱۶۶۵، فهرست ۳/۱۱۳

عنوان معرفي: آمار علوي

عنوان صحيح: آثار علوي = کائنات جو

مؤلف: محمّد بن حسن شيرواني (۱۰۹۸ق)

(نک:‌ دنا ۱/۱۶)

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة فاضل قائيني

(چاپ شده در تراثنا عدد ۴۹و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲)

• قائيني، ش۲۹۴، تراثنا ۵۲/۱۲۳

عنوان معرفي: مشيخة من لا يحضره الفقيه

نام صحيح: ترتيب مشيخة من لا يحضره الفقيه

از: محمّد مؤمن بن عبدالرضا موسوي بفرويي يزدي، قرن ۱۱.

(نک: فهرستگان حديث ۱/۱۷۷)

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة آيت‌الله گلپايگاني

نگاشته سيد احمد حسيني اشکوري؛ ج۱

نگاشته رضا استادي؛ ج۲و۳

نگاشته ابوالفضل عرب‌زاده، فهرست الفبايي

نگاشته ابوالفضل حافظيان بابلي و علي صدرايي خويي، فهرست جديد در ۹ جلد

• گلپايگاني، ش۱/۴۸، فهرست اشکوري ۱/۵۸

عنوان معرفي: قبلة عراق العجم و خراسان

از: شيخ حرّ عاملي

عنوان صحيح: تحفة اهل الايمان في قبلة عراق العجم و خراسان

مؤلف: شيخ حسين بن عبدالصمد عاملي پدر شيخ بهايي

• گلپايگاني، ش۲۴۲ (۱۸۷/۱۸)، فهرست اشکوري ۱/۲۰۷

عنوان معرفي: الرجوع الي الثقلين

از: ناشناس

عنوان صحيح: تفسير النعماني = المحکم و المتشابه که به چند نفر منسوب شده است.

• گلپايگاني، ش۲۵۸، فهرست اشکوري ۱/۲۲۵

توضيح در اينجا دو کتاب در مجموعه معرفي شده، درحالي که چهار کتاب دارد:

۱. الفيه

۲. حاشيه الفيه، از: کرکي

۳. شرح الفيه، از: کرکي

۴. شرح الفيه، از: ناشناس

(نک: حياة المحقق الکرکي و آثاره ۲/۴۱۴)

• گلپايگاني۱۹۳/۲۲، فهرست استادي ۲/۲۴۶

عنوان معرفي: منتخب حاوي الاقوال يا رجال شيخ عبدالنبي

نام صحيح: تکملة نقد الرجال = الفوائد الرجالية

(نک: فهرستگان حديث ۱/۲۱۱)

• گلپايگاني، ش۲۱۲۵، فهرست استادي ۳/۱۶۹

عنوان معرفي: شايد مناقب الطاهرين طبري

عنوان صحيح: بهجة المباهج

مولف: حسن شيعي سبزواري

(نک: معجم الآثار المخطوطة حول الامام علي×، ص۴۱۳).

• گلپايگاني، ش ۶۳/۵، فهرست عرب‌زاده

عنوان معرفي:........

عنوان صحيح: الخلاصة في معرفة الحديث

مؤلف: حسين طيبي (۷۴۳ق)

(نک: فهرستگان حديث ۱/۱۲۲)

• گلپايگاني، ش ۵/۳۲، فهرست عرب‌زاده

عنوان معرفي: تهذيب تهذيب الکمال

از: ناشناس

نام صحيح: المجرّد من تهذيب الکمال

مؤلف: شمس‌الدين ذهبي

(نک: عکسي مرعشي، ش۱۰۱۷، ميراث شهاب ۳۱/۵۵)

• گلپايگاني، ش۱۱۵/۱۹، فهرست جديد ۱/۳۱

عنوان: آداب و ادعيه

از: ناشناس

عنوان صحيح: جمال الصالحين

مؤلف: حسن بن عبدالرزاق لاهيجي

(نک: دنا ۳/۶۹۹)

• گلپايگاني، ش۱۰۸/۲۵، فهرست جديد۳/۱۶۱۸

عنوان معرفي: مقالة في الحرکة

از: ناشناس

عنوان صحيح: ابطال کون الحرکة فرداً سيالا = حاشية‌ الشفاء

مؤلف: محمّد بن عبدالفتاح تنکابني

(نک: دنا ۱/۱۰۵)

• گلپايگاني، ش۱۴۸/۳۴، فهرست جديد ۴/۱۹۹۵

عنوان معرفي: الرجال

از: محمّدتقي مجلسي

عنوان صحيح: توضيح المقال = رجال صغير

مؤلف: محمّد بن علي استرآبادي (۱۰۲۸ق)

(نک: دنا ۳/۴۲۳)

• گلپايگاني، ش۱۷۱/۹، فهرست جديد ۴/۲۲۵۲

عنوان معرفي: زوال الشمس

از: ناشناس

عنوان ديگر: تعليقة علي الروضة البهية

مؤلف: محمّدتقي بن حسينعلي هروي (۱۲۹۹ق)

(نک: دنا ۳/۶۴)

• گلپايگاني، ش۷۹/۵، فهرست جديد ۴/۲۳۵۹

عنوان معرفي: سيرو سلوک

از: ناشناس

عنوان صحيح: آداب المريدين

مؤلف: ميرزا بابا شيرازي (۱۲۸۶ق)

(نک: دنا ۱/۵۳)

• گلپايگاني، ش۱۷۰/۱۱، فهرست جديد ۵/۲۳۷۲

عنوان معرفي: الشافيه

از: ابن حاجب

عنوان صحيح: الآجروميه

مؤلف: ابن آجروم (۷۲۳ق)

(نک: دنا ۱/۲۰)

• گلپايگاني، ش۱۷۴/۹، فهرست جديد ۶/۳۲۲۷

عنوان معرفي: رسالة في القطع و اليقين

عنوان صحيح: تسديد الفقهاء = تسديديه

از: کاظم رشتي (۱۲۵۹ق)

(نک: دنا ۲/۱۱۷۲)

• گلپايگاني، ش۲۰۳/۲۴، فهرست جديد ۸/۴۴۴۱

عنوان معرفي: المغالطات

مؤلف: ناشناس

عنوان صحيح: آداب البحث و المناظرة

مؤلف: فخرالدين محمّد بن حسين حسيني

(نک:‌دنا ۱/۲۶)

• گلپايگاني، ش۱۵۵/۶، فهرست جديد ۸/۴۷۹۹

عنوان معرفي: نظم الاسماء الحسني

از: ابوعبدالله مشرع مغربي

عنوان صحيح: القصيدة الدمياطية في الاسماء الحسني

ناظم: محمّد بن احمد دمياطي (۹۲۱ق)

(نک: دنا ۸/۲۲۱)

|||| حاشيه بر: فهرست نسخه‌هاي خطي مرکز احياء ميراث اسلامي

نگاشته سيد احمد حسيني اشکوري، از جلد يکم تا هشتم

• خطي مرکز احياء، ش۲/۴۰، فهرست ۱/۶۰

عنوان معرفي: واقعات عالمگيري

از: ناشناس

مؤلف: ميرزا محمّدعالي شيرازي نعمت‌خان

• خطي مرکز احياء، ش۲/۸۲، فهرست ۱/۱۱۹

عنوان معرفي: مناسک حج

از: ناشناس

مؤلف: ملا احمد مقدّس اردبيلي

(نک: فهرست دانشگاه ۵/۱۸۷۰)

• خطي مرکز احياء، ش۱۱۸، فهرست ۱/۱۶۳

عنوان معرفي: مجمع المنافع البدنية

از: ناشناس

مؤلف: يوسف بن اسماعيل کتبي بغدادي

(نک: عکسي مرعشي، ش۱۹۵۰)

• خطي مرکز احياء، ش۱۵۴، فهرست ۱/۲۲۰

عنوان معرفي: فقه جعفري

از: ناشناس

توضيح: اين کتاب در منابع و فهارس به نامهاي ذيل خوانده شده:

<ارشاد>، <فقه فارسي>، <زبده>، <فقه شاهي>، <جامع المسائل> و... و به چند نفر منسوب شده از جمله:

۱. ملا احمد مقدس اردبيلي

۲. کمال‌الدين حسين الهي اردبيلي

۳. تاج‌الدين حسن گرگاني

۴. علامه ملا محمّدباقر مجلسي

مقاله‌اي در اين باره در کتاب ماه کليات، ش۱۵۶ نوشته‌ام.

• خطي مرکز احياء، ش۵۰۸، فهرست ۲/۱۲۷

عنوان معرفي: نهج البلاغه، کتابت در اوايل سدة ششم

توضيح: اين نسخه قبلاً در مکتبة خصوصي آتشي يزد بوده و مرحوم استاد سيد عبدالعزيز طباطبايي آن را از نسخ قرن پنجم هجري دانسته است. اخيراً اين نسخه را مرکز نشر ميراث مکتوب چاپ عکسي نموده است.

(نک: تراثنا ۵/۶۶)

• خطي مرکز احياء، ش۴/۵۱۶، فهرست ۲/۱۳۸

عنوان معرفي: شيم فرخي

از: ناشناس

توضيح: احتمالاً از فاضل گروسي صاحبِ مشکاة محمّديه باشد؟

• خطي مرکز احياء، ش۵۵۶، فهرست ۲/۱۸۷

عنوان معرفي: شرح فرائض المحرّر

از: محمّد قمري مرشدي

مؤلف: محمّد عمري مرشدي

(نک: مجلس، ش۱۷۳۵۹)

• خطي مرکز احياء، ش۷/۸۹۴، فهرست ۳/۱۱۷

عنوان معرفي: معني التصور و التصديق

عنوان صحيح: التصور و التصديق

• خطي مرکز احياء، ش۹۴۶، فهرست ۳/۱۷۲

عنوان معرفي: ديوان زبلي دهلوي

نام صحيح مؤلف: جعفر زتلي دهلوي

• خطي مرکز احياء، ش۱۱۰۸، فهرست ۲/۳۴۶

عنوان معرفي: خلاصه فقه

از: ناشناس

توضيح: نسخة ديگري از همين کتاب به شماره ۱۵۴ در همين فهرست ج۱ص۲۲۰ با عنوان <فقه جعفري> معرفي شده است. و در فهرست مرعشي ۱۶/۱۷۴ به عنوان <ارشاد> معرفي شده و در ذريعه با عنوان <زبده> به ملا احمد مقدس اردبيلي منسوب شده و در همانجا با عنوان <فقه شاهي> به تاج‌الدين حسن گرگاني منسوب شده است. مقاله‌اي در اين باره در کتاب ماه کليات ش۱۵۶ نوشته‌ام.

(نک: مجلس، ش۱۷۴۸۷، الذريعة، ۱۲/۱۶ و ۱۶/۲۹۴)

• خطي مرکز احياء، ش۱۲۴۱، فهرست ۴/۵۰

عنوان معرفي: الامامة

عنوان صحيح: بديعيه

مؤلف: محمّدرحيم بن محمّدکريم کرماني (۱۳۰۷ق)

(نک: دنا ۲/۴۶۴)

• خطي مرکز احياء، ش۱/۱۳۷۵، فهرست ۴/۲۰۳

عنوان معرفي: دستور خط نستعليق

از: ناشناس

توضيح: بخشي از آداب المشق مجنون رفيقي هروي است در کتاب آرايي و رسالاتي در خوشنويسي با عنوان آداب الخط به چاپ رسيده است.

• خطي مرکز احياء، ش۱۴۰۵، فهرست ۴/۲۳۹

عنوان معرفي: کثرت يا وحدت حقيقت

از: ناشناس

عنوان صحيح: مکاتبات سيد احمد کربلايي با شيخ محمّدحسين اصفهاني (کمپاني)

يک بار با تصحيح سيد جلال‌الدين آشتياني و بار ديگر با تعليقات سيد محمّدحسين حسيني طهراني به نام توحيد علمي و عيني به چاپ رسيده است.

• خطي مرکز احياء، ش۲/۱۴۹۰، فهرست ۴/۳۳۳

عنوان معرفي: معني خذ اللباب

از: جمال‌الدين محمّد خوانساري

عنوان صحيح: تفسير خذ اللباب و اطرح القشور

مؤلف: آقا محمّد بيدآبادي

اين رساله در مجله حوزه چاپ شده است.

• خطي مرکز احياء، ش۱۴/۱۵۴۷، ‌فهرست ۴/۴۰۳

عنوان معرفي: شکل القطاع

عنوان صحيح: کشف القناع عن اسرار شکل القطاع

(نک: الذريعة ۱۸/۵۰)

از افادات حسين متقي

• خطي مرکز احياء، ش۱۷۸۷، فهرست ۵/۲۰۴

عنوان معرفي: حقائق الايمان

از: شهيد ثاني زين‌الدين بن علي عاملي

عنوان صحيح: ايضاح البيان في تحقيق الايمان

مؤلف: زين‌الدين بن محسن عاملي (قرن ۱۰ق) به مقالة آقاي رضا مختاري در اين باره رجوع شود.

• خطي مرکز احياء، ش۱۷۸۸، فهرست ۵/۲۰۶

عنوان معرفي: ترجمه صد کلمه

عنوان صحيح: مطلوب کل طالب من کلمات علي بن ابي‌طالب×

• خطي مرکز احياء، ش۹/۲۱۹۰، ‌فهرست ۶/۱۹۶

عنوان معرفي: التفضيل

از: ناشناس

مؤلف: ابوالفتح محمّد بن علي بن عثمان کراجکي (۴۴۹ق)

با تصحيح محدث ارموي به چاپ رسيده است.

(از افادات حسين متقي)

• خطي مرکز احياء، ش۲۴۰۳، فهرست ۶/۳۸۵

عنوان معرفي: حاشيه شرح التجريد الجديد

از: ناشناس

عنوان صحيح: حاشيه قديم دواني بر شرح قوشچي بر تجريد الاعتقاد

از: جلال‌الدين محمّد بن اسعد دواني (۹۰۸ق)

(نک: کتابشناسي تجريد الاعتقاد، ص۶۴ـ۶۸)

• خطي مرکز احياء، ش۲۴۳۷، فهرست ۶/۴۱۵

عنوان معرفي: الدرة الفاخرة في زيارات العترة الطاهرة

مؤلف: يميني لنکراني

نام صحيح مؤلف: تميني صاحب ابتلاء الاولياء

• خطي مرکز احياء، ش۲۶۷۸، فهرست ۷/۱۶۰

عنوان معرفي: الايضاح

از: فضل بن شاذان

توضيح: اين نسخه مجموعه‌ايست شامل سه کتاب:

۱. الايضاح، از: فضل بن شاذان

۲. المناقب، از: محمّد بن علي بن حسين علوي

۳. فهرست خطب اميرالمؤمنين×، از: محمّد بن علي بن حسين علوي

و انجام ذکر شده مربوط به الايضاح نيست بلکه مربوط به رسالة سوم است.

از افادات سيد حسن موسوي

• خطي مرکز احياء، ش۲/۲۶۸، فهرست ۷/۱۶۴

عنوان معرفي: جمع الجمع

از: ابن‌ ابي‌جمهور احسائي (حدود ۹۰۶ق)

عنوان صحيح: المجلي مرآة المنجي، از ابن ابي‌جمهور احسائي (زنده در ۹۰۹ق)

توضيح: در شش برگ ابتداي نسخه بخشي از کشف اليقين علامه حلي است و سپس بخش امامت مجلي است.

از افادات احمدرضا رحيمي ريسه

• خطي مرکز احياء، ش۶/۲۸۳۴، فهرست ۷/۲۸۳

عنوان معرفي: نسيم السحر

از: ناشناس

مؤلف: ابومنصور عبدالملک ثعالبي نيشابوري (م۴۲۹ق)

(نک: فهرست آستان قدس رضوي، ۱۳/۲۱۱ـ۲۱۳)

• خطي مرکز احياء، ش۳۱۱۵، فهرست ۸/۸۸

عنوان معرفي: فتوح المجاهدين

از: ناشناس

توضيح: احتمالاً از مير محمّدمؤمن طبيب تنکابني صاحب تحفة المؤمنين که تبصرة المؤمنين را در دفاع از عرفان نوشته است.

(نک: فهرستواره کتابهاي فارسي ۹/۴۵۵)

• خطي مرکز احياء، ش۱/۳۱۲۰، فهرست ۸/۹۹

عنوان معرفي: النکت الاعتقاديه

از: شيخ مفيد

توضيح: اين رساله قطعاً از شيخ مفيد نيست محتمل است از آثار فخرالمحققين باشد. در اين باره بحث مبسوطي در دفتر يکم <کتاب شيعه> آورده‌ام.

• خطي مرکز احياء، ش۳۲۶۶، فهرست ۸/۲۳۸

عنوان معرفي: حاشية شرح التجريد الجديد

از: ناشناس

عنوان صحيح: حاشيه قديم دواني بر شرح قوشچي بر تجريد الاعتقاد

مؤلف: جلا‌ل‌الدين محمّد بن اسعد دواني (۹۰۸ق)

(نک: کتابشناسي تجريد الاعتقاد، ص۶۴ـ۶۸)

• خطي مرکز احياء، ش۳۲۶۹، فهرست ۸/۲۴۳

عنوان معرفي: مختصر نهج‌البيان

از: ناشناس

توضيح: در برخي فهرستها مؤلفِ اين مختصر محمّد بن علي‌نقي شيباني معرّفي شده است.

(نک: فهرست مرعشي، ۳۲/۴۴۸)

• خطي مرکز احياء، ش۱/۳۲۸۳، فهرست ۸/۲۶۰

عنوان معرفي: الکشکول فيما جري لآل الرسول

از: سيد حيدر آملي

توضيح: انتساب کتاب به سيد حيدر آملي محلّ ترديد است. احتمالاً از عبدالله بن معمار بغدادي باشد؟

|||| حاشيه بر: فهرست نسخه‌هاي عکسي مرکز احياء ميراث اسلامي

نگاشته سيد جعفر حسيني اشکوري و سيد صادق حسيني اشکوري، جلدهاي يکم تا هفتم

• عکسي مرکز احياء، ش۲۱، فهرست ۱/۳۳

عنوان معرفي: جلاء الابصار في متون الاخبار

مؤلف: حاکم جشمي (۵۴۵ق)

توضيح: تاريخ وفات جشمي در اعلام المؤلفين الزيدية (ص۸۱۹)سال ۴۹۴ق ضبط شده است.

• عکسي مرکز احياء، ش۶/۳۱، فهرست ۱/۴۳

عنوان معرفي: اثبات الواجب

از: ناشناس

عنوان صحيح: توحيد واجب الواجب

مؤلف: محمّد بن عبدالفتاح تنکابني (تاليف در ۱۱۰۳)

توضيح: دو نسخه ديگر آن:

۱. ملي، ش۱۱/۱۸۸۹، فهرست ۱۰/۵۳۹

۲. مرعشي، ش۱۰/۱۲۹۹۷

• عکسي مرکز احياء، ش۷/۳۱، فهرست ۱/۴۴

عنوان معرفي: اثبات الواجب تعالي

از: ميرزا محمد شيرواني

مؤلف: ظهيرالدين بن ملا مراد تفرشي (پس از ۱۱۲۰ق)

(نک: فهرست مرعشي ۵/۱۸۹، ش۱۳/۱۴۰۹)

• عکسي مرکز احياء، ش۳۶، فهرست ۱/۵۰

عنوان معرفي: کتابي در تاريخ

از: ناشناس

عنوان صحيح: تاريخ راقم سمرقندي

مؤلف: مير شرف‌الدين شريف راقم سمرقندي

(نک: دنا ۵/۵۳۲)

• عکسي مرکز احياء، ش۹۵، فهرست ۱/۱۱۷

عنوان معرفي: کفاية الاثر في النص علي الائمة الاثني‌عشر

از: خزاز قمي

توضيح: اين نسخه در ترتيب بابها و خطبه آغاز و جز آن تفاوتهايي با کفاية الاثر دارد و در الذريعة (۲۴/۱۸۰) به عنوان <النصوص علي الائمة الاثني عشر> معرفي شده است.

• عکسي مرکز احياء، ش۱/۱۱۳، فهرست ۱/۱۳۳

عنوان معرفي: المتشابهات

از: رکن‌الدين ابوطاهر طريتشي

عنوان صحيح: متشابه القرآن

مؤلف: رکن‌الدين ابوطاهر طرثيثي (ترشيزي)

(نک: مقاله حسن انصاري در کتاب ماه دين، ش۱۰۳ و عکسي مرعشي، ش۱۵۹۱)

• عکسي مرکز احياء، ش۱۲۴، فهرست ۱/۱۴۵

عنوان معرفي: رسالة في الکلام

از: ناشناس

عنوان صحيح: نهاية‌ العقول

مؤلف: امام فخر رازي (۶۰۶ق)

(از افادات حسن انصاري)

• عکسي مرکز احياء، ش۱۹۰، فهرست ۱/۲۱۴

عنوان معرفي: اجوبة المسائل

از: ملا غلامرضا آراني

عنوان صحيح: جامع الشتات

مؤلف: ميرزاي قمي

اين نسخه به خط شاگرد مؤلف (ملا غلامرضا آراني) است.

• عکسي مرکز احياء، ش۲۱۱، فهرست ۱/۲۳۴

عنوان معرفي: غرر الحکم، آمدي

نام صحيح: غرر الحکم و جواهر الکلم، از يکي از علماي اماميه قبل از قرن هشتم

(نک: مجله سفينه، ش.... و فهرستگان حديث ۵/۱۱۴ـ۱۱۶)

• عکسي مرکز احياء، ش۴۶۸، ‌فهرست ۲/۶۳

عنوان معرفي: مختصر نهج البيان شيباني

از: ناشناس

توضيح: در برخي منابع، اين مختصر را به محمّد بن علي‌نقي شيباني نسبت داده‌اند.

• عکسي مرکز احياء، ش۱/۵۶۷، فهرست ۲/۱۵۵

عنوان معرفي: النکت الاعتقاديه

از: شيخ مفيد

توضيح: انتساب رساله به شيخ مفيد مردود است. محتمل است از فخرالمحققين محمّد بن حسن حلي باشد.

• عکسي مرکز احياء، ش۹/۹۲۳، فهرست ۳/۱۲۹

عنوان معرفي: تحفة اهل الايمان في قبلة عراق العجم و خراسان

از: شيخ بهايي

نام صحيح مؤلف: حسين بن عبدالصمد عاملي (۹۸۴ق)

(نک: عکسي مرعشي، ۳/۴۶۴ و ۶۵۹)

• عکسي مرکز احياء، ش۱/۱۰۱۱، فهرست ۳/۲۶۱

عنوان معرفي: الاسرار الائمة

از: حافظ رجب برسي

توضيح: اين نسخه تحرير ديگري از کتاب مشارق انوار اليقين حافظ رجب برسي است.

• عکسي مرکز احياء، ش۱۰/۱۰۷۳، فهرست ۳/۳۳۷

عنوان معرفي: قلميه

از: حنائي‌زاده

عنوان ديگر: الرسالة الدفترية

از: قينالي‌زاده

چاپ شده در دفتر دوم نسخه پژوهي.

• عکسي مرکز احياء، ش۱۲/۱۰۷۳، فهرست ۳/۳۳۷

عنوان معرفي: قلميه

از: فني‌زاده

مؤلف: محمّد بن عبدالغني غني‌زاده نادري افندي (۱۰۳۶ق)

(نک: فهرست کوپريلي ۲/۶۴۰، ش۴۱/۳۶۲)

• عکسي مرکز احياء، ش۱۳/۱۰۷۳، فهرست ۳/۳۳۸

عنوان معرفي: قلميه

از: ناشناس

عنوان صحيح: نشر البراعة في شؤون اليراعة

از: محي‌الدين محمّد جبلي بن بدرالدين منشي آقحصاري (۱۰۰۱ق)

(نک: فهرست کوپريلي ۲/۳۴۸ش، ۱۴/۱۶۰۹)

• عکسي مرکز احياء، ش۱۴/۱۰۷۳، فهرست ۳/۳۳۸

عنوان معرفي: قلميه

از: ناشناس

مؤلف: جلال‌الدين محمّد بن اسعد دواني (۹۰۸ق)

چاپ شده در دفتر يکم نسخه پژوهي.

• عکسي مرکز احياء، ش۱۰۹۵، ‌فهرست ۳/۳۷۶

عنوان معرفي: نزهة الابصار و محاسن الآثار

از: ناشناس

نام صحيح مؤلف: ابوالحسن علي بن محمّد بن مهدي مامطيري شافعي، سدة ۴ق

(نک: عکسي مرعشي، ش۱۰۷۲)

توضيح: با تحقيق مرحوم علامه شيخ محمّدباقر محمودي چاپ شده است.

• عکسي مرکز احياء، ش۱۲۰۴، ‌فهرست ۴/۷ـ۹

ـ رساله ۳: منشآت

عنوان صحيح: مکاتيب مولانا

ـ رساله ۴: المجالس السبعة، از: ناشناس

مؤلف: مولوي

ـ رساله ۵: مقالات، از: ناشناس

مؤلف: شمس تبريزي

ـ رساله ۷: معارف سلطان العلماء

مؤلف: سلطان ولد

• عکسي مرکز احياء، ش۲/۱۲۳۸، فهرست ۴/۶۳

عنوان معرفي: خلاصة الايجاز

از: ناشناس

مؤلف: محقق کرکي (۹۴۰ق)

• عکسي مرکز احياء، ش۱۲۶۰، فهرست ۴/۸۶

عنوان معرفي: تهليليه

از: ناشناس

عنوان صحيح: شرح کلمة التوحيد

مؤلف: شمس‌الدين محمّد استرآبادي

(نک: خطي دانشگاه، ش۹/۱۹۲۵، فهرست ۸/۵۳۷؛ الذريعة ۱۴/۴۱).

• عکسي مرکز احياء، ش۱۴۰۴، فهرست ۴/۲۵۳

عنوان معرفي: حاشية‌ الشفا الثانيه

عنوان صحيح: حاشية شروح الاشارات

مؤلف:‌ آقا حسين خوانساري (۱۰۹۸ق)

(نک: دنا ۴/۳۰۷)

• عکسي مرکز احياء، ش۱۵۷۷، فهرست ۴/۴۳۳

توضيح: در بخش نسخه‌شناسي قصيدة وعظيه نونيه آمده بدون نام ناظم.

ناظم: ابوالفتح علي بن محمّدکاتب بستي (۴۰۱ق)

(نک: فهرست عکسي مرکز احياء ۱/۹۹)

• عکسي مرکز احياء، ش۱۷۵۳، فهرست ۵/۲۰۷

عنوان معرفي: در منثور

از: سيد محمّدعلي مدرس يزدي (حيران) (قرن ۱۳ق)

گردآوري: فرزندش سيد محمّد مدرس

توضيح: اين کتاب را نوة مؤلف (سيد محمّد مدرس) گردآورده و وفات مؤلف در ۱۲۶۵ق بوده است.

(نک: عکسي مرعشي، ش۲۰۷۳)

|||| حاشيه بر: فهرست نسخه‌هاي عکسي و ميکروفيلم‌هاي کتابخانة محقق طباطبايي

نگاشته محمود طيار مراغي، چاپ شده در <المحقّق الطباطبائي في ذکراه السنوية الاولي> ج۳، صص ۱۴۲۹ـ۱۵۴۶

• عکسي محقق طباطبايي، ش۴۴، يادنامه محقق طباطبايي ۳/۱۴۴۳

عنوان معرفي: الغارات

از: ناشناس

توضيح: بايد از ثقفي باشد.

• عکسي محقق طباطبايي، ش۱۰۰، يادنامه محقق طباطبايي ۳/۱۴۵۵

عنوان معرفي: الجامع في الرجال

از: ناشناس

مؤلف: موسي بن عبدالله زنجاني (م۱۳۹۹ق)

جلد اول آن چاپ شده است.

• عکسي محقق طباطبايي، ش۱۹۵، يادنامه محقق طباطبايي ۳/۱۴۸۰

عنوان معرفي: ما نزل من القرآن في علي×

از: حبري

توضيح: اين کتاب با عنوان <تفسير الحبري> با تصحيح استاد سيد محمّدرضا جلالي به چاپ رسيده است.

• عکسي محقق طباطبايي، ش۲۰۱، يادنامه محقق طباطبايي ۳/۱۴۸۱

عنوان معرفي: مجموعه...

توضيح: از رسالة يکم تا پنجم بخشي از کتاب <المجموع الرائق> است.

• عکسي محقق طباطبايي، ش۵/۲۰۱، يادنامه۳/۱۴۸۱

عنوان معرفي: المقنع في الامامه

از: ناشناس

مؤلف: عبيدالله سعدآبادي (قرن ۵)

(نک: دنا ۹/۱۱۸۹)

• عکسي محقق طباطبايي، ش۲۰۲، يادنامه محقق طباطبايي ۳/۱۴۸۲

عنوان معرفي: جنگ عربي

از: ناشناس

عنوان صحيح: مجموع ادبي

مؤلف: شهرزوري

(نک: فهرست عکسي مرعشي)

• عکسي محقق طباطبايي، ش۱/۲۰۷، يادنامه محقق طباطبايي ۳/۱۴۸۳

عنوان معرفي: رساله بدون نام و اسم مؤلف!

عنوان صحيح: انقاذ البشر من الجبر و القدر

مؤلف: سيد مرتضي علم الهدي علي بن حسين موسوي بغدادي (۴۳۶ق)

(نک: عکسي مرعشي، ش۱۱۰۴ـ مجموعه کلامي ابن العودي.)

• عکسي محقق طباطبايي، ش۱۳/۲۰۷، يادنامه محقق طباطبايي ۳/۱۴۸۴

عنوان معرفي: منظومه کلامي

از: شهاب‌الدين اسماعيل بن العودي

عنوان صحيح: نظم الياقوت للنوبختي

(نک: عکسي مرعشي، ش۱۱۰۴)

• عکسي محقق طباطبايي، ش۱۵/۲۰۷، يادنامه محقق طباطبايي ۳/۱۴۸۴

عنوان معرفي: رسالة کلاميه، احتمالاً از ابن العودي

عنوان صحيح: الخلاصة في علم الکلام

مؤلف: قطب‌الدين سبزواري

(نک: عکسي مرعشي، ش۱۱۰۴)

• ميکروفيلم طباطبايي، ش۷۲، يادنامه محقق طباطبايي ۳/۱۵۰۴

عنوان معرفي: رساله در درايه

از: ابن ابي‌جمهور

نام صحيح: بداية الدراية

مؤلف: شهيد ثاني

(نک: فهرستگان حديث ۱/۳۶)

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة مسجد اعظم

نگاشته رضا استادي در يک جلد و فهرست جديد کتابخانه مذکور، نگاشته رضا استادي و محمود طيار مراغي و صادق حسن‌زاده،‌ در ۴ جلد

• مسجد اعظم، ش۸۶۲، فهرست ۱۲۸

عنوان معرفي: حاشيه انوار التنزيل

از: ناشناس

مؤلف: قاضي نورالله شوشتري

(نک: کشاف الفهارس ۳/۴۹۷)

• مسجد اعظم، ش۱۹۱۷، فهرست ۳۸۴

عنوان معرفي: الملاحم

عنوان صحيح: الفتن و الملاحم

(نک: فهرستگان حديث ۶/۵۱۵)

• مسجد اعظم، ش۱۹۴۰، فهرست ۳۸۶ـ۳۸۸

عنوان معرفي: مناقب الطاهرين

شايد از: طبري

عنوان صحيح: بهجة المباهج

مؤلف: حسن شيعي سبزواري

(نک: عکسي مرعشي، ش۱۶۰۸)

• مسجد اعظم، ش۱۱/۵۰۶، فهرست ۴۵۲

عنوان معرفي: رساله پيرامون آيه خلق الأرض في يومين

از: سيد کاظم رشتي

عنوان صحيح: الرسالة اليومية

(نک: کشاف الفهارس ۳/۶۰۱ـ۶۰۲)

• مسجد اعظم، ش۱۳/۸۲۵، فهرست ۴۸۰

عنوان معرفي: تفسير آيه نَفر

توضيح: بخشي از مفاتيح الغيب فخر رازي است.

(نک: کشاف الفهارس ۴/۲۱۶)

• مسجد اعظم، ش۹۱۰، فهرست ۴۸۷

توضيح: عنوان رساله دوم که در فهرست معرفي نشده: اعراب البسملة

از: ناشناس

(نک: کشاف الفهارس ۳/۲۹)

• مسجد اعظم، ش۲/۲۶۳۱، فهرست ۵۷۴

عنوان معرفي: شرح المقدمة جزري

عنوان صحيح: الحواشي المفهمة في شرح المقدمة الجزرية

(نک: کشاف الفهارس ۱/۳۰۷ـ۳۰۸)

• مسجد اعظم، ش۷/۱۲۳۹، فهرست ۵۰۳

عنوان معرفي: تفسير سوره توحيد

نام صحيح: عين الحقيقة في تفسير سورة التوحيد

مؤلف: صدرالدين محمّدحسني طباطبايي يزدي (متوفي ۱۱۵۴ق)

(نک: کشاف الفهارس ۳/۶۹۲)

• مسجد اعظم، ش۲/۱۷۹۲، فهرست ۵۲۵

عنوان معرفي: آيات الاحکام

از: ناشناس

نام صحيح: مسالک الافهام الي آيات الاحکام

از: فاضل جواد

(نک: کشاف الفهارس ۴/۱۶۲)

• مسجد اعظم، ش۴/۲۶۸۰، فهرست ۵۷۹

عنوان معرفي: رساله در اصول عقائد

از: ناشناس

عنوان صحيح: الخلاصة في علم الکلام

مؤلف: قطب‌الدين سبزواري

(نک: متن اصل رساله در: ميراث اسلامي ايران، دفتر اول، ص۳۴۳، به بعد)

• مسجد اعظم، ش۴/۲۷۹۷، فهرست ۵۸۸

عنوان معرفي: رساله در اصول عقائد

از: ناشناس

عنوان صحيح: الخلاصة في علم الکلام

مؤلف: قطب‌الدين سبزواري

(نک: متن کامل رساله در: ميراث اسلامي ايران، دفتر اول، ص۳۴۳، به بعد)

• مسجد اعظم، ش۳/۳۹۱۱، فهرست جديد

عنوان صحيح: تفسير سورة الفاتحة

مؤلف: شيخ بهايي (۱۰۳۰ق)

(نک: دنا ۳/۱۵۲)

• مسجد اعظم، ش۴۸/۱۸۲۲، فهرست جديد

عنوان معرفي:.....

از: ناشناس

عنوان صحيح: تحرير بيان الاخبار التي في اول الاستبصار

مؤلف: قطب راوندي سعيد بن هبةالله (۵۷۳ق)

(نک: دنا ۲/۸۵۳)

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي

نگاشته علي صدرايي خويي، علي اوسط ناطقي و رمضانعلي انتظاري، ج۱.

• دفتر تبليغات قم، ش۱/۱۹۹، فهرست ۱/۱۷۰

عنوان معرفي: رساله عمليه

از: ناشناس

عنوان صحيح: ترجمه التحفة الحسينية وحيد بهبهاني

(نک: دنا ۲/۹۲۷)

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة مفتي الشيعه قم

نگاشته سيد احمد حسيني اشکوري (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامي)

• مفتي الشيعه، ش۶/۶۴، فهرست ۶۹

عنوان معرفي: المجاز و الاستعاره

از: ناشناس

مؤلف: جارالله محمود زمخشري (۵۳۸ق)

(نک: دنا ۹/۲)کاشان|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه مدرسه سلطاني کاشان

نگاشته: ؟ (چاپ کاشان، ادارة فرهنگ و هنر)

• مدرسه سلطاني، ش۱/۷۳، فهرست ص۸

عنوان معرفي: آيات الاحکام

از: ناشناس

نام صحيح: کنز العرفان

مؤلف: فاضل مقداد سيوري (۸۲۶ق)

(نک: کشاف الفهارس، ۴/۸۹)

• مدرسه سلطاني، ش۱/۱۷۶، فهرست ص۱۱

عنوان معرفي: تفسير سوره حمد

عنوان صحيح: زبدة التفاسير

مؤلف: محمّد بن عبدالغني حسني

(نک: کشاف الفهارس، ۳/۶۱۹ـ۶۲۰)

• مدرسه سلطاني کاشان، ش۱۳۹/۲، فهرست ۲۷

عنوان معرفي: شرح نهج‌البلاغه

عنوان صحيح: تنبيه الغافلين و تذکرة العارفين

(نک: فهرستگان حديث، ۳/۲۱۸ـ۲۱۹)کرمانشاه|||| حاشيه بر: مخطوطات مکتبة السيد النجومي في کرمانشاه

نگاشته سيد احمد حسيني اشکوري، (چاپ شده در دليل المخطوطات، صص۲۱۴ـ۲۹۷)

• نجومي کرمانشاه، دليل المخطوطات ۱/۲۴۹

عنوان معرفي: ترجمة مائة کلمة

عنوان صحيح: مطلوب کل طالب من کلمات علي بن ابي‌طالب

مؤلف: رشيدالدين وطواط

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة مدرسه آيت‌الله بروجردي کرمانشاه

نگاشته سيد احمد حسيني اشکوري (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامي)

• مدرسه آيت‌الله بروجردي، کرمانشاه، ش۱۰۲، فهرست ص۷۶

عنوان معرفي: علامات ظهور و قيامت

از: ملا فتح‌الله بن شکرالله کاشاني

توضيح: در متن کتاب آمده: <والد در تفسير منهج الصادقين مي‌گويد>. بنابراين رساله مذکور از علي بن فتح‌الله کاشاني است.

• مدرسه آيت‌الله بروجردي، کرمانشاه، ش۱۱/۱۱۹، فهرست ۹۶

عنوان معرفي: عشق

از: ناشناس

عنوان صحيح: لمعات

مؤلف: ابراهيم عراقي

(نک: دنا ۸/۱۰۷۴)گلپايگان|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه‌هاي گلپايگان

نگاشته سيد جعفر حسيني اشکوري (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامي)

• کتابخانه حجةالاسلام گلپايگاني، ش۳/۱۰۶، فهرست ۷۷

عنوان معرفي: الطلاق

از: ناشناس

عنوان صحيح: اقرار الرجل بطلاق زوجته

مؤلف: ميرزاي قمي (۱۲۳۱ق)

(نک: دنا ۲/۸۱)مراغه|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة عمومي مراغه

نگاشته محمود طيار مراغي (چاپ قم، انتشارات آل علي^)

• کتابخانه عمومي مراغه، ش۴، فهرست ۸ـ۹

عنوان معرفي: اصول الفقه

از: محمّدرضا غروي تبريزي زنده در ۱۳۰۸ق از تلامذة شيخ انصاري (۱۲۸۱ق) نسخه به خط مؤلف در ۱۳۰۵ق

توضيح: در تصوير نسخه تاريخ تأليف و کتابت بدست مؤلف چنين درج شده:

<بعض الايام من شهر رمضان من الشهور من السنة الخامسة بعد الالف و المأتين من الهجرة> يعني در ۱۲۰۵ق پس مؤلف نمي‌تواند شاگردِ شيخ انصاري باشد؟

• کتابخانه عمومي مراغه، ش۱۱۸، فهرست ص۱۰۰

عنوان معرفي: عين الحيات

از: علامه مجلسي نسخه را به احتمال خط مؤلف دانسته در ۱۰۷۳ق

توضيح: اين تاريخ مربوط به تأليف کتاب است و اين نسخه از قرن ۱۳ق است و يقيناً به خط مؤلف نيست.

• کتابخانه عمومي مراغه، ش۶/۱۹، فهرست ص۲۳۴

عنوان معرفي: مقدمة المنظومة من کلام اميرالمؤمنين ×

موضوع: ادب

عنوان صحيح: شرح جنة الاسماء

موضوع: اسماء الحسني

(ک: اهل‌البيت في المکتبة العربية ۲۳۶ و ۱۲۰ و فهرستگان حديث)

• کتابخانه عمومي مراغه، ش۱/۳۰، فهرست ص۲۴۵

عنوان معرفي: المجلّي لمرآة المنجّي

از: ابن ابي‌جمهور احسايي (قرن ۹)

عنوان صحيح: المجلي مرآة المنجي

مؤلف تا ۹۰۹ق حيات داشته است.همدان|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة غرب مدرسة آخوند همدان

نگاشته جواد مقصود همداني، اين کتاب يک بار به صورت مستقل چاپ شده و بار ديگر در ضمن فهرست کتابخانه‌هاي رشت و همدان آمده است.

• مدرسه آخوند همدان، ش۷/۱۰۱۲۰، فهرست ۴۳۴

عنوان معرفي: تفسير آيه فاذا سويته...

نام صحيح: المضنون به علي غير اهله

مؤلف: ابوحامد غزالي

(نک: کشاف الفهارس۴/۱۷۵ـ۱۷۷)

• مدرسه آخوند همدان، ش۴۶۶۸،‌فهرست رشت و همدان ۱۳۱۴

عنوان معرفي: حاشية شرح حکمة العين

از: ناشناس

مؤلف: علي بن محمّد جرجاني (۸۱۶ق)

(نک: دنا ۴/۲۵۹)

• مدرسه آخوند همدان، ش۱/۸۰۹، فهرست رشت و همدان ۱۴۵۱

عنوان معرفي: حاشيه اصوليه

از: ميرزا جان باغنوي

عنوان صحيح: حاشية حاشية الخطائي عي مختصر المعاني

(نک: دنا ۴/۱۴۶)يـزد|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانه مدرسه‌خان يزد

نگاشته سيد احمد حسيني اشکوري، (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامي)

• مدرسه خان يزد، ش۳/۴۹، فهرست ص۳۳

عنوان معرفي: نظم صد کلمه

از: جامي

عنوان صحيح: مطلوب کلّ طالب من کلمات علي بن ابي‌طالب×

مؤلف: رشيدالدين وطواط

• مدرسه خان يزد، ش۲/۴۹، ‌فهرست ص۳۳

عنوان معرفي: چهل حديث منظوم

از: جامي

توضيح: آغاز نقل شده مطابقت با چهل حديث جامي ندارد.

• مدرسه خان يزد، ش۳/۴۹، فهرست ص۳۳

عنوان معرفي: نظم صد کلمه

از: جامي

عنوان صحيح: مطلوب کل طالب من کلام علي بن ابي‌طالب×

مؤلف: رشيدالدين وطواط

|||| حاشيه بر: فهرست کتابخانة سريزدي (مسجد حظيره)

نگاشته سيد جعفر حسيني اشکوري، ج۱ (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامي)

• سريزدي، يزد، ش۸۹، فهرست ۱/۷۳

عنوان معرفي: تلخيص اقليدس

از: محمود بن محمّد بن عمر چغميني (۶۱۸ق)، در توضيحات نسخه شناسي نام کاتب نيامده، در حالي که در تصوير صفحة آخر کتاب که در همين فهرست ص۷۴ آمده، نام کاتب به وضوح ديده مي‌شود: <مسعود بن محمود شيرازي> اين نسخه به اهتمام سيد صادق اشکوري چاپ عکسي شده و در آن دو رساله کوتاه ديگر نيز موجود است.

(نک: نشريه نسخه‌هاي خطي، ۴/۴۱۸ـ۴۱۹)

|||| حاشيه بر: فهرست نسخه‌هاي خطي کتابخانة ميرزا محمّد کاظميني يزد

نگاشته سيد جعفر حسيني اشکوري، ج۱و۲ (چاپ قم، مجمع ذخائر اسلامي)

• کاظميني يزد، ش۴۶۶، فهرست ۲/۱۵۳

عنوان معرفي: جُنگ

توضيح: فرق است بين جُنگ و مجموعه. نسخه‌اي که شامل مجموعه‌اي از رساله‌هاست نبايد به عنوان جُنگ معرفي شود که در اين صورت حقِّ رساله‌هاي مستقل موجود در آن، ادا نمي‌شود.• کاظميني يزد، ش۴۳۴، فهرست ۲/۱۱۸

عنوان معرفي: الصحيفة السجادية

توضيح: اين نسخه به روايت ابن اشناس است و با روايت مشهور صحيفه تفاوتهايي دارد. لازم بود آغاز و انجام نسخه به تفصيل نقل شود و توضيحات لازم در بخش کتابشناسي ذکر شود.

• کاظميني يزد، ش۳۲۲، فهرست ۲/۴۰

عنوان معرفي: الروضة البهية

از: شهيد ثاني (۹۶۶ق)

توضيح: تاريخ شهادت شهيد ثاني ۹۶۵ق است.

چهارشنبه ۸ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۱۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت