آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۷۰٫۹۶۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۳۴
بازدید از این یادداشت : ۴۱۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :


نسخه ای از تاریخ شمشیر خانی (تلخیص شاهنامه فردوسی به نثر) که در تملک ملک الشعرا محمدتقی بهار بوده، آن را تصحیح نموده و بر آن حواشی زده است.
نسخه صحیح نیست...
خیلی غریب است که یک شعر درست و خالی از غلط درین کتاب نیست
حرره تقی
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۴:۲۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت