آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۷٫۰۱۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۳۳
بازدید از این یادداشت : ۳۶۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :


نسخه ای از تاریخ شمشیر خانی (تلخیص شاهنامه فردوسی به نثر) که در تملک ملک الشعرا محمدتقی بهار بوده، آن را تصحیح نموده و بر آن حواشی زده است.
نسخه صحیح نیست...
خیلی غریب است که یک شعر درست و خالی از غلط درین کتاب نیست
حرره تقی
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۴:۲۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت