آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۰٫۴۲۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۳۳
بازدید از این یادداشت : ۲۲

پر بازدیدترین یادداشت ها :

ادبیات خاصی که بزرگان در نگارش یادداشت تملک بر کتابهای متعلق به خود به کار می بردند ، موضوع جالبی است که در زمینه آن می توان پژوهشها و مقالات سودمند و ارزنده ای ارائه دارد.
نمونه از اینگونه یادداشت تملک ها:
یا رب لک الحمد و لک المن و لک الملک، قد کان لغیری و سیکون کما کان
سجع مهر: یأتی من بعدی اسمه احمد
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۴:۱۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت